380 osób z całej Polski zgromadziła 20. Salezjańska Pielgrzymka Ewangelizacyjna. Na czele pielgrzymki składającej się z 2 grup szli salezjanie: ks. Leszek Zioła i ks. Przemysław Cholewa. Hasłem wędrówki były słowa: „Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach”.

Jedna grupa wyruszyła w drogę ze Szczańca w diec. zielonogórsko-gorzowskiej i przemierzyła 390 km w 15 dni, a druga grupa – tzw. „Pustynia Miast” pielgrzymowała z Byczyny i przeszła 120 km w 5 dni.

Każdego dnia młodzi z grup salezjańskich spotykają się na trasie z mieszkańcami miast i wsi, i przez kilka godzin ewangelizują – modlitwą, śpiewem i swym ogromnym entuzjazmem.