Ksiądz Generał napisał własnie do nas swój list (wiązankę) na 2012 rok. Tym będzie żył salezjański świat w przyszłym roku, warto sie za tym zapoznać. “Znając i naśladując Księdza Bosko, czynimy młodzież misją naszego życia” – to temat Wiązanki 2012; towarzyszy mu cytat z Ewangelii św. Jana (10, 11), który dostarcza biblijnego punktu widzenia: “Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce”.

“Musimy go studiować, a poprzez dzieje jego życia musimy poznać go jako wychowawcę i pasterza, założyciela, przewodnika, jako prawodawcę” – stwierdza ks. Chávez w krótkim wprowadzeniu. Członkowie Rodziny Salezjańskiej są wezwani w 2012 roku do poznania wielopłaszczyznowej sylwetki tego świętego z Turynu.

Ma to być poznanie historyczne, które nie jest czystą archeologią, ale które musi uwzględniać współczesne czasy: “Obraz ks. Bosko i jego działalności, odtworzony z całą powagą, z wyjściem od naszego horyzontu kulturowego: od złożoności wspóczesnego życia, od globalizacji, od trudności związanych z apostolatem, od spadku liczby powołań, od ‘zakwestionowania’ życia konsekrowanego.

Być wiernymi Ks. Bosko oznacza odnowić cel swojego życia, dla którego oddał “każde swoje tchnienie: “ubóstwo, praca nieletnich, wykorzystanie seksualne, brak edukacji i wykształcenia zawodowego, wejście w świat pracy, znikome zaufanie do siebie samych, lęk w obliczu przyszłości, utrata sensu życia”. Spojrzenie przechodzi także na młodych pokolenia cyfrowego, “aby poprzez nowe technologie poszukiwali doświadczeń mobilizacji społecznej, możliwości rozwoju intelektualnego, elementów progresu ekonomicznego, form natychmiastowej komunikacji, możliwości protagonizmu… Także na tym polu chcemu podzielać ich życie i ich zainteresowania”.

Poznanie historii ks. Bosko musi wyjść od pewnych punktów odniesienia: miłość duszpasterska; trudy, wyrzeczenia, poświęcenia, cierpienia, liczne ofiary, jakie były udziałem Ks. Bosko; cel Rodziny Salezjańskiej: być apostołami młodzieży, środowisk ludowych, obszarów najbiedniejszych i misyjnych.

Ta prezentacja już wskazuje na to, co złoży się na zadania, jakie winny wypływać z Wiązanki 2012: przebywać na miejscu z młodzieżą, w sytuacjach i na obszarach, na których ta oczekuje członków Rodziny Salezjańskiej; poznać odpowiedzi, jakie Ks. Bosko udziela, odpowiadając na potrzeby ludzi młodych: odkryć na nowo „Wspomnienia Oratorium św. Franciszka Salezego”, napisane przez Ks. Bosko na wyraźne żądanie Papieża Piusa IX, określane jako „wspomnienia przyszłości”. „Tak więc w tym roku (2012) angażujemy się na rzecz poznania tego tekstu, przekazania jego treści i rozpowszechnienia go, starając się zwłaszcza włożyć go w ręce ludzi młodych: będzie on inspirującą książką także dla ich wyborów powołaniowych”.