Kolejny pierwszy czwartek miesiąca, szczególnie chcemy się modlić za naszych zmarłych. Nabożeństwo poniżej.

Pierwszy Czwartek listopada 2011