Z okazji obchodów Światowego Dnia Modlitw i Zaangażowania na rzecz Dzieci i Młodzieży Świata Przełożony Generalny wzywawszystkie wspólnoty salezjańskie do wzmocnienia własnego zaangażowania na rzecz wychowania bez kar cielesnych.

Drodzy bracia i drogie siostry, salezjanie, salezjanki, członkowie Rodziny Salezjańskiej, młodzi zaangażowani w wolontariat!

W dniu 20 listopada na całym świecie będzie obchodzony Powszechny Dzień Dziecka w rocznicę uchwalenia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka (KPD), co miało miejsce w 1989 r.

Od 2008 r. dzień 20 listopada jest także okazją do obchodów Światowego Dnia Modlitw i Zaangażowania na rzecz Dzieci i Młodzieży Świata.

W ubiegłym roku zachęcałem wszystkich do przyłączenia się do tej wielkiej inicjatywy, jaką podjęła „Global Network of Religions for Children” (GNRC) przy wsparciu „Arigatou International”, twierdząc, że tylko wtedy, gdy przywódcy religijni i my wszyscy zdołamy połączyć nasze siły, będzie można dać odpowiednią odpowiedź na dramatyczne i masowe akty gwałcenia godności i podstawowych praw dzieci na świecie, zwłaszcza najbiedniejszych i najsłabszych.

W tym roku, z okazji 20 listopada, chcę skierować apel o modlitwę i działanie: “Dość przemocy wobec dzieci: na rzecz pozytywnego wychowania bez kar cielesnych i innych okrutnych i poniżających form karania”.

Znaczenie tego tematu jest całkowicie zrozumiałe w świecie, który zdaje się być opleciony spiralą przemocy i ucisku, obejmując najsłabszych i bezbronnych.

W tym roku przybliżania się do dwustulecia urodzin naszego świętego założyciela, jawi się koniecznym dla nas, jako Rodziny Salezjańskiej, dogłębne przemierzenie szlaków Ks. Bosko, ojca i nauczyciela młodzieży.

Wybrany temat jest drogi sercu posłannictwa i systemowi prewencyjnemu: Ks. Bosko był jego niezmordowanym prekursorem, wyprzedzając wiele z treści zawartych w Komentarzu Ogólnym nr 8, gdzie mowa o „prawie dziecka do ochrony przed karami cielesnymi i innymi okrutnymi i poniżającymi formami karania”, przyjętym przez Komitet Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych w 2006 roku.

Życzę, aby wspólnoty salezjańskie okazały się zdolne do zawierania wyrazistych przymierzy, łącząc się z innymi mężczyznami i kobietami i stając się siłą napędową pozytywnego wychowania, wolnego od przemocy wobec dzieci i młodzieży świata “niezależnie od ras, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych, statusu majątkowego, niepełnosprawności, cenzusu urodzenia lub jakiegokolwiek innego tego dziecka albo jego rodziców bądź opiekuna prawnego” (art.2, Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka).
Z miłością w Księdzu Bosko

Ks. Pascual Chávez V., sdb

Przełożony Generalny

Rzym,
18 listopada 2011