Wspólnota rodzin Świadectwo jest wspólnotą charyzmatyczną. Jej Motto to ” Poznaj, Zakochaj się i Daj Świadectwo”. Spotykamy się w każdy piątek na mszy o godzinie 18.00 w Kościele pw. Nawrócenia Świętego Pawła w Dąbrowie Górniczej.
Po mszy odbywa się modlitwa uwielbienia. Odbywa się Ona przed Najświętszym Sakramentem i jest swego rodzaju adoracją, uwielbieniem, dziękczynieniem i modlitwą prośby. Codziennie o godzinie 19.00 w Domu Młodzieżowym jest prowadzona jest liturgia godzin. Każdy może przyjść i się pomodlić wspólnie z przybyłymi modlitwą wieczorną: nieszporami. Wspólnota Świadectwo dba także o oprawę muzyczną Niedzielnej Mszy Świętej na godz. 9.30. Wspólnota rodzin Świadectwo uczestniczy również w formacji która pomaga w odkrywaniu prawdy o Bogu.

http://www.youtube.com/watch?v=bvtA0MNeoas
http://www.youtube.com/watch?v=Fka-Axw47UM