Trzy motywy popychają nas do poprawnego i pogłębionego poznania historycznego Księdza Bosko: • zniwelować dystans chronologiczny, geograficzny i kulturowy, jaki w sposób nieunikniony się wytwarza pomiędzy doświadczeniem życiowym, jakie było udziałem świętego z Piemontu na Valdocco, a jego różnymi dziełami, rozrzuconymi dzisiaj w 132 krajach świata; • podtrzymywać w Rodzinie Salezjańskiej żywą pamięć o własnej historii, odpowiednio ją przedstawić i uczynić dostępną, utrwalając swoją kulturę odniesienia, by móc stawić czoła przeobrażeniom historycznym, społecznym i kulturowym; • sprawić, by liczne grupy Rodziny Salezjańskiej wskazały w swoich dokumentach normatywnych Księdza Bosko jako swojego przewodnika i wzorzec.

Przełożony Generalny, dokonując analizy sytuacji historiografii salezjańskiej, wskazuje kryteria, jakimi należy się kierować przy opracowywaniu poprawnej historii Księdza Bosko, która ma pomóc zakonnikom i świeckim Rodziny Salezjańskiej w przyjęciu i wcieleniu dzisiaj zasad, które go inspirowały i którymi się kierował.

Wyłaniają się dwa szczególne zalecenia. Pierwsze wiąże się ze snem z 9. roku życia, który mieści pewne wskazania: pole działania (młodzież); cel jego działania apostolskiego (pomóc im wzrastać jako osoby poprzez wychowanie); metoda wychowawcza (System Prewencyjny); horyzont, po którym porusza się całe jego działanie (wspaniały plan Boga, który kocha młodzież).

Drugie zalecenie łączy się z “Le Memorie dell’Oratorio di San Francesco di Sales” (“Wspomnieniami Oratorium św. Franciszka Salezego”), które zawierają przede wszystkim drogę duchową i duszpasterską Księdza Bosko. Te, napisane przez Ks. Bosko dla swoich duchowych synów, aby ci mogli poznać początki powołania i dzieła salezjańskiego, mieszczą motywacje i wybory świętego z Turynu.

Temat Wiązanki – Znając i naśladując Księdza Bosko, czynimy młodzież misją naszego życia – będzie przedmiotem studium i pogłębienia w czasie Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej, które doczekały się już swojej XXX edycji, a odbywać się będą w dniach od 19 do 22 stycznia 2012 roku.

Wiązanka w wersji filmowej oraz jej tekst znajdują się na salezjańskiej stronie informacyjnej ANS:  http://www.infoans.org/14.asp?sez=14&sotSez=13&lingua=6&doc=7293