Przełożony Generalny wraz ze swoją Radą prrzyjął do Rodziny Salezjańskiej nowe zgromadzenie: “Visitation Sisters Of Don Bosco” (VSDB). Zatwierdzenie VSDB miało miejsce w dniu 24 stycznia, we wspomnienie liturgiczne św. Franciszka Salezego.

Instytut “Visitation Sisters Of Don Bosco” (Siostry Wizytki Ks. Bosko) jest Zgromadzeniem zakonnym na prawie diecezjalnym, założonym w dniu 31 maja 1983 r. przez bpa Huberta D’Rosario (1919-1994), salezjanina, biskupa Shillong (1969-1994). W chwili założenia, które miało miejsce w Klasztorze “Madonna” w Shillong, liczyło 8 sióstr. Obecnie w Zgromadzeniu jest 106 profesek, 16 nowicjuszek i 9 aspirantek; są obecne w 18 domach w stanach Meghalaya i Assam, w północno-wschodnich Indiach.

Posłannictwo Zgromadzenia obejmuje trzy obszary: ewangelizacja, wychowanie i wsparcie w rozwoju, zwłaszcza ubogich, którzy żyją w wioskach i na obszarach gospodarczo zacofanych. Siostry Wizytki Ks. Bosko pracują ponadto w trudnych środowiskach, oddając się katechezie. Ich styl życia jest prosty i ubogi, gdy chodzi o ubiór i zachowanie; przeżywają swoje zaangażowanie apostolskie wyrażając swoją codzienną bliskość w stosunku do osób potrzebujących, o które się troszczą. Ich dewizą, inspirującą się Ewangelią św. Mateusza (28,19), jest: “Go, Disciple”.

Obecnie Matką Generalną jest siostra Cecilia Sad.

Aktualnie jest 30 grup, które tworzą Rodzinę Salezjańską. Ostatnio Córki Królewskości Maryi Niepokalanej, Instytut diecezjalny założony przez ks. Carlo Della Torre w Bangkoku w 1954 r., zgłosiły propozycję co do podziały tej grupy na Córki Królewskości Maryi Niepokalanej, świeckie osoby konsekrowane, i Siostry Królewskości Maryi Niepokalanej, zakonne osoby konsekrowane.