Drodzy Lektorzy, Ministranci i Kandydaci

Już tylko kilkanaście dni dzieli nas od najważniejszych świąt w życiu chrześcijanina. Niebawem kolor szat liturgicznych z postnego fioletu zajaśnieje blaskiem wielkanocnej bieli. Zanim to jednak nastąpi dobrze jest przypomnieć sobie wielkopostne postanowienia i zadać trud zrobienia jeszcze czegoś na drodze ku Chrystusowi. Ostatni tydzień przed Uroczystością Zmartwychwstania to Wielki Tydzień – aby naprawdę był on wielki wymaga naszego zaangażowania, dlatego zachęcam Was drodzy Ministranci i Lektorzy do podjęcia trudu dobrego przygotowania celebracji Triduum Paschalnego.

Zapraszam Was do odwiedzenia nowej strony SPM-u: www.spm.salezjanie.pl , ma ona już nową twarz i wciąż się zmienia (mam nadzieję, że na lepsze J!). Czekam na Wasze uwagi i spostrzeżenia – szukamy najlepszego sposobu na jej komunikatywność, przejrzystość, czytelność oraz szybkość i jakość przekazu informacji.

Przed nami już ostatnie Formacyjne Spotkanie Młodych w tym roku szkolnym (dla szkół ponadgimnazjalnych i starszych). 51. FSM odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia 2012 w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach /ul. Śniadeckiego 1/. Serdecznie zapraszam! Więcej informacji znajdziecie w liście zapraszającym oraz na stronie SPM-u.

Materiały dotyczące Pielgrzymki Ministrantów „PiM 2012” w Twardogórze, która odbędzie się jak co roku w dniach: 30 kwietnia – 3 maja 2012, wraz z plakatem, aktualną tabelą punktacji po wszystkich mini PiM-ach i innymi informacjami są do ściągnięcia na stronie www.pim.salezjanie.pl.

Oczywiście, jak co miesiąc, w Pierwszy Czwartek, tym razem w Wielki Czwartek, będziemy prosić Boga o nowe i święte powołania. Do listu dołączam komentarze do liturgii i rozważania powołaniowe w czasie adoracji przy ciemnicy, przygotowane przez naszych kleryków z Lądu.

Pamiętajcie, że świętość zdobywa się przez wytrwałą i sumienną pracę oraz szczerą modlitwę. Żyjąc w ten sposób nie zabraknie Wam również chwil radości i łatwiej będzie stawić czoła wszelkim trudnościom. Adorujcie Najświętszy Sakrament, rozważajcie Drogę Krzyżową, znajdźcie czas na ciszę, bądźcie miłosierni i dobrzy dla innych, w skupieniu i służbie przeżyjcie te ostatnie dni Wielkiego Postu, aby wraz z Chrystusem cieszyć się radością Zmartwychwstania.

Pamiętający o Was w modlitwie, Wasz przyjaciel

Ks. Dariusz Szyszka sdb /Inspektorialny Delegat Służby Liturgicznej/

Materiały na Pierwszy Czwartek kwietnia:

WIELKI CZWARTEK (pierwszy czwartek miesiąca)

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
/5 KWIETNIA 2012/

 

KOMENTARZE

 

Wprowadzenie do LITURGII (przed rozpoczęciem procesji)

Gromadzimy się w dzisiejszy wieczór wokół Chrystusa, podobnie jak Apostołowie na Ostatniej Wieczerzy, będziemy uczestniczyć w tych samych wydarzeniach. Cały Kościół dzisiaj pamiątkę tego dnia, w którym nasz Pan, Jezus Chrystus ustanowił sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa. Pod osłoną chleba i wina złożył ofiarę za swego życia za nasze grzechy i całego świata, którą w sposób krwawy miał dopełnić w wielki piątek na drzewie krzyża.

Z pokorą i wdzięcznością stańmy przed Bogiem, który nas grzeszników tak umiłował, że zesłał swojego Syna Jednorodzonego, aby nas odkupił i stał się naszym pokarmem na drodze chrześcijańskiego życia.

 

Przed czytaniami

Ludzie Starego Testamentu oznaczali krwią baranka drzwi swoich domów, by w ten sposób uniknąć śmierci, która była karą Boga za grzechy. A czy my, ludzie XXI wieku możemy w jakiś sposób uniknąć gniewu Bożego? Odpowiedź brzmi: tak. Tym sposobem jest przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej, które oczyszczają naszą duszę, uzdalniają do czynienia dobra oraz chronią przed złem tu na ziemi i przed wiecznym potępieniem w życiu przyszłym.

 

Samo przyjmowanie Komunii Świętej jednak nie wystarcza. Dopełnieniem Sakramentu jest czynna, prawdziwa i nie szukająca siebie miłość bliźniego, której najdoskonalszy wzór zostawił nam Jezus Chrystus. Wielki Bóg, Odkupiciel świata zszedł z „piedestału” i obmył swoim Apostołom nogi. A czy my jesteśmy w stanie pochylić się nas naszym bratem lub siostrą, który potrzebuje drobnego gestu akceptacji, ciepłego słowa, uśmiechu troskliwego spojrzenia?

 

Przed obmyciem nóg

Gest umywania nóg mówi nam, że Kościół nie jest po to, by panować, zdobywać zaszczyty i opływać w bogactwa, lecz po to, aby służyć ludziom na drodze ich ziemskiej wędrówki ku zbawieniu. Do służby, czyli wyrzekania się siebie dla dobra drugiej osoby jesteśmy wezwani my wszyscy: wierni, ministranci i prezbiterzy; duzi i mali; starsi i młodzi; bogaci i biedniejsi. W ten sposób realizujemy kapłaństwo chrystusowe, do którego każdy człowiek jest wezwany.

 

 

Przed przeniesieniem do ołtarza adoracji

Nastąpi teraz uroczysta procesja przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Adoracji, czyli tzw. ciemnicy. Przed swoją męką Jezus pragnął, aby Jego uczniowie czuwali razem z Nim na modlitwie. Także i dzisiaj Pan wzywa nas – swoich uczniów do modlitwy i czuwania przy Nim. Dziękujmy Mu za dar Eucharystii i kapłaństwa, dziękujmy za miłość, którą nam nieustannie okazuje.

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Wdzięczni Chrystusowi za Sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa, ustanowione w czasie Ostatniej Wieczerzy, skierujmy do Niego nasze błagania:

 

 1. Za Kościół święty – Mistyczne Ciało Chrystusa, aby była dla całego świata znakiem miłości Boga do człowieka.
 2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów, aby Chrystus – Najwyższy Kapłan obdarzał ich swoją łaską i błogosławieństwem.
 3. Za księży posługujących w naszej wspólnocie parafialnej, aby ich pasterski trud owocował łaską teraz i w wieczności.
 4. Za ludzi, którzy stracili wiarę, o otwartość ich serc na Boga przychodzącego w drugim człowieku.
 5. Za młodych ludzi, zwłaszcza z naszej parafii, którzy słyszą głos powołania, aby z odwagą potrafili oddać swoje życie na służbę Bogu i bliźnim.
 6. Za zmarłych, szczególnie zmarłych kapłanów, aby oczyszczeni Krwią Zbawiciela cieszyli się życiem wiecznym.
 7. Za nas samych rozpoczynających Święte Triduum Paschalne, abyśmy z misterium Eucharystii czerpali pełnię miłości i życia.

 

Panie Jezu Chryste, ukryty w Najświętszym Sakramencie, Ty w swoim Ciele i Krwi będziesz z nami aż do końca świata; daj nam doświadczyć Twej Boskiej obecności, abyśmy przyjmując z tego ołtarza Twoje Najświętsze Ciało stawali się podobni do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

ADORACJA PRZY CIEMNICY

Pieśń na wejście

Panie Jezu, ukryty pod postacią białego kawałka chleba. Klękamy przed Tobą dziś w ten wielkoczwartkowy wieczór. Pragniemy dziękować Tobie za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Zebrani jako młodzież z naszej parafii chcemy czuwać wraz z Tobą gotującym się na śmierć. Pochylamy się nad tajemnicą naszej wiary: Eucharystią… Wciąż z niedowierzaniem brzmią nam w uszach Twoje słowa z Wieczernika: „bierzcie i jedzcie… to jest Ciało Moje… bierzcie  i pijcie, to jest Krew Moja…”. Eucharystia nierozerwalnie wiąże się z Krzyżem, Ofiarą. Wielka to Tajemnica… Chociaż nie w pełni to wszystko pojmujemy, to jednak chcemy być przy Tobie Panie, czuwać w ten wieczór i w raz z Tobą wchodzić w Misterium Paschalne. Prosimy Cię Jezu, żebyś usuwał z naszych serc wszelkie troski i niepokoje, aby wewnętrzna cisza spłynęła na nas podczas rozważania Twojego przepełnionego boleścią czuwania… pozwól nam czuwać wraz z Tobą…

Pieśń

Fragment z Ewangelii (może być odczytany fragmentami przez kilku lektorów)

«Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei».

Odpowiedział Mu Piotr: «Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię». Jezus mu rzekł: «Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». Na to Piotr: «Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie». Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie.
Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!»

I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty».

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».

Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»

Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: «Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca». (Mt 26,31-46)

W ciszy wieczoru, wpatrując się w Ciebie, Panie, ukrytego w ciemności, chcemy Ci przede wszystkim podziękować za to wszystko, czym nas obdarowałeś:

Można powtarzać „dziękujemy Ci, Panie”, ale można także odczytywać zachowując dłuższą ciszę pomiędzy poszczególnymi wezwaniami

 1. Dziękujemy za Twoją pełną miłości obecność w Eucharystii.
 2. Dziękujemy za to, że przez obmycie nóg Apostołom pokazałeś nam co znaczy miłować bliźnich
 3. Dziękujemy za to, że nieustannie karmisz nas swoim Ciałem i Krwią, abyśmy nie ustali w drodze do Ciebie
 4. Dziękujemy za kapłanów, którzy mocą Ducha Świętego przemieniają chleb i wino w Twoje Ciało i Krew
 5. Dziękujemy za to, że dałeś nam wzór pełnienia woli Ojca, zwłaszcza wtedy, gdy jest to szczególnie trudne
 6. Dziękujemy za to, że nie chcąc krzywdy tych, którzy przyszli Ciebie pojmać, uczysz nas miłować nieprzyjaciół
 7. Dziękujemy za Twoje niezmierzone miłosierdzie, dzięki któremu możemy oczyszczać się przed przystąpieniem do Twojego stołu
 8. Dziękujemy za to, że przez zaparcie się Piotra i jego łzy, pokazałeś nam, że  jedynie w Tobie jest nasza siła dająca moc do wytrwania przy Tobie w chwili próby
 9. Dziękujemy Ci Panie za to, że z miłości do nas złożyłeś samego siebie w Ofierze

Pieśń

Zastosować powyższy schemat wypowiedzi

Bądź uwielbiony Jezu Eucharystyczny, który gasisz najgłębsze ludzkie pragnienia. Bądź uwielbiony jedyny przedmiocie naszych pragnień!

Bądź uwielbiony Jezu Eucharystyczny, w którym znajdujemy wszystko, co jest konieczne, by realizować nasze życiowe powołanie, zlecone obowiązki, by kochać naszych bliźnich. Bądź uwielbiony w Twojej miłującej obecności.

Bądź uwielbiony Jezu, który w Eucharystii ofiarujesz nam lekcję najwyższej pokory
i miłości. Bądź uwielbiony w swojej mocy przemieniającej nasze życie, by było pełne pokory, prostoty i miłości.

Bądź uwielbiony Jezu, wzorze modlitwy do Ojca, który ukryty w Eucharystii modlisz się z nami. Bądź uwielbiony poprzez każdy akt modlitwy do Ojca w zjednoczeniu
z Tobą.

Bądź uwielbiony Jezu, który przyjąłeś dobrowolne ubóstwo, unicestwiając się
w Eucharystii. Bądź uwielbiony poprzez każdy akt naszej woli, przez który oddajemy w życiu pierwsze miejsce Bogu.

Bądź uwielbiony Jezu Eucharystyczny, nasz Lekarzu, który uzdrawiasz w nas to wszystko, co przeszkadza w zjednoczeniu z Bogiem. Bądź uwielbiony w Twoim wielkim miłosierdziu, które objawiasz tym, co się źle mają.

Bądź uwielbiony Jezu Eucharystyczny, który w Komunii św. doskonale jednoczysz się z każdym z nas, byśmy żyli już nie dla siebie, ale byś Ty żył i działał w nas.

Pieśń

„Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.”

Panie, Ty dałeś nam wzór służby kapłańskiej. Chcemy Cię prosić za tych, których wezwałeś po imieniu, aby stawali szafarzami Twoich sakramentów.

 1. Panie, w ten wyjątkowy wieczór szczególnie drżą ci, którzy gdzieś w głębi serc usłyszeli Twój cichy głos. Może tak bardzo się boją, że postanowili go zagłuszyć, udawać, że nic nigdy nie słyszeli. Prosimy Ciebie właśnie za nich, aby nie lękali się odpowiedzieć „tak” Twojej miłości, która usuwa wszelki lęk. Ciebie prosimy…
 2. Panie Jezu, spójrz z miłością na tych, którzy już odpowiedzieli na głos Twojego powołania i przygotowują się do kapłaństwa. Wspieraj ich w tej drodze i dopomagaj w dochowaniu wierności. Ciebie prosimy…
 3. Panie, Ty powołujesz kogo zechcesz, miej w opiece tych, których wezwałeś do pełnienia służby kapłańskiej w Twoim Kościele. Niechaj zanurzeni w Twojej miłości gorliwie sprawują święte sakramenty. Ciebie prosimy…
 4. Panie Jezu, jak wiele bólu kosztują Cię nasze grzechy, a zwłaszcza tych, którzy przestają być wierni swojemu powołaniu kapłańskiemu. Prosimy, wyjdź na spotkanie twoim zagubionym synom i przytul ich do swojego przebaczającego
  i miłosiernego Serca. Ciebie prosimy…
 5. Na koniec Panie Jezu prosimy Cię za nas samych, zgromadzonych na czuwaniu przy Tobie. Powołuj spośród nas kogo zechcesz, przemawiaj w ciszy naszych serc, wzbudzaj pragnienie miłowania Ciebie ponad wszystko inne.

Pieśń

Jezus w Najświętszym Sakramencie chce nam udzielać swoich łask, niezmierzonych darów swojej miłości. On wspomaga naszą gorliwość, dodaje odwagi i prowadzi po drogach zbawienia. Obudźmy się więc, Oblubieniec nas oczekuje. Nadchodzi czas, byśmy oddali Mu swoje serca, dusze i pragnienia. Jeżeli wszystko Mu oddamy, wszystko też zyskamy.