Już po raz czwarty w Polsce przeżywamy Tydzień Biblijny. W tym czasie chcemy jeszcze bardziej zwrócić uwagę na Słowo Boże, obecne w życiu wierzących w lekturze Pisma Świętego, a szczególnie w liturgii Kościoła. Tydzień Biblijny jest odpowiedzią na znaki czasu i będzie dla wielu wspólnot, przede wszystkim dla rodzin chrześcijańskich, czasem błogosławionym. Może on stać się okazją do wspólnego, duchowego wsłuchiwania się w Głos Jezusa zmartwychwstałego, który rozbrzmiewa w słowach świętych Pism, a usłyszany przez człowieka rozpala serce ogniem nowej wiary, nadziei i miłości.

Kontekstem dla tegorocznego Tygodnia Biblijnego staje się hasło roku duszpasterskiego: Kościół naszym domem, które w czasie wielkanocnym rozszerzone zostaje o słowa Jezusa: W domu Ojca mego jest mieszkań wiele (J 14,2).

Słowo Boże zwraca więc nam uwagę, że dzięki wcieleniu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa staliśmy się dziećmi Boga, który zbudował dla nas dom. Tym domem jest Kościół. Tak jest teraz i tak pozostanie na całą wieczność: Kościół jest naszym domem, podarowanym i utrzymywanym przez samego Boga. I jako Kościół pielgrzymujący, przez rozważnie Słowa Bożego, a przede wszystkim życie tym Słowem, oraz przez życie sakramentalne, zmierzamy do udziału w Kościele chwalebnym, który ma już udział w życiu Chrystusa, w Królestwie Ojca.

Tydzień Biblijny staje się dla każdego wierzącego katolika w Polsce wielką okazją do spotkania na nowo ze Słowem Bożym. Może być to dobra okazja do indywidualnej lektury, lub też do przeżywanej wspólnotowe skrutacji. Dzięki niej odczytujemy Pismo św. szerzej, badając je, a jednocześnie otwieramy się na jego działanie i pozwalamy temu Słowu przeniknąć do głębi nasze myśli, pragnienia, uczucia, po prostu całe nasze życie. Szczególnie wspólnota ołtarza otwiera przed nami moc Słowa Bożego. Podczas Mszy św. Słowo usłyszane staje się i potwierdza w Eucharystii.