Komunikat o stanie zdrowia Przełożonego Generalnego

Wikariusz generalny, ks. Adriano Bregolin, wydał krótki komunikat o stanie zdrowia Przełożonego Generalnego ks. Pascuala Cháveza, kierując go do salezjanów i członków Rodziny Salezjańskiej.

Wiadomo już od jakiegoś czasu, zwłaszcza za sprawą Inspektorów salezjańskich, że Przełożony Generalny ma pewien problem ze zdrowiem.

W celu podania rzetelnych informacji chciałem zaznaczyć, że wiąże się to z chorobą wątroby, która w ostatnim czasie została zdiagnozowana jako zapalenie wątroby typu C.

Tę chorobę Przełożony Generalny najprawdopodobniej nabył w poprzednich latach, kiedy to został poddany dwom poważnym operacjom i musiał mieć kilka transfuzji krwi. Genom (materiał genetyczny) nie wskazuje na zaostrzenie się stanu chorobowego i to pozwala na bardziej skuteczne leczenie. Tak więc nie ma tu mowy o ciężkim stanie zdrowia, ale sytuacja ta wymaga koniecznej ostrożności.

W tych miesiącach Przełożony Generalny przeszedł badania w “Centro di Patologie Epatiche” Borgo Trento, w mieście Werona, i na Oddziale Hematologii Polikliniki Gemelli w Rzymie. Dotychczas przeprowadzone badania miały za zadanie określić jak najlepsze warunki fizjologiczne, które by pozwoliły na podjęcie specjalistycznego leczenia.

Przełożony Generalny nie odczuwa jakichś szczególnych dolegliwości. Prowadzi normalne życie. Bardzo dużo pracuje i, jak zawsze, jest pogodny w swojej pracy zarządu i animacji Zgromadzenia. W najbliższych miesiącach rozpocznie leczenie specjalistyczne, które będzie wymagać bardziej stałego przebywania w Domu Generalnym. Tak więc w najbliższych miesiącach ograniczy swoje wizyty animacji, zwłaszcza za granicą.

Przełożony Generalny kazał mi podziękować w jego imieniu wszystkim Salezjanom i Córkom Maryi Wspomożycielki, jak również wszystkim członkom Rodziny Salezjańskiej za modlitwy w jego intencji.

Ks. Adriano Bregolin
Wikariusz Przełożonego Generalnego
InfoANS