IV Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Dobrego Pasterza – dzień szczególnej modlitwy o powołania. Podczas Eucharystii czytany jest fragment Ewangelii wg. św. Jana, w której Jezus nazywa się Dobrym Pasterzem (J 10,1-10). Ma ona wyjątkowy wymiar duszpasterski. Spróbujmy w szczególny sposób przyjrzeć się Chrystusowi jako najlepszemu Pasterzowi swojej Owczarni – Pasterzowi, który nie tylko opiekuje się i chroni swoje owce, ale poszukuje tych, które zaginęły.

POMYŚL O SWOIM ŻYCIOWYM POWOŁANIU – DO CZEGO POWOŁUJE CIEBIE BÓG?!!

Każdy, kto przeczyta tę wiadomość – niech odmówi jedno Zdrowaś Maryjo w intencji o powołania kapłańskie i zakonne – reszte zrobi sam Bóg!!!

Zachęcam do przeczytania Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI

ORĘDZIE BENEDYKTA XVI – ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA