Dziś wieczorem usłyszymy w czasie liturgii opis męki i śmierci Jezusa Chrystusa pozostawiony w Ewangelii wg św. Jana. Zachęcam do wysłuchania choć przez chwilę tej opowieści w formie muzycznej napisanej przez Jana Sebastiana Bacha.
Jan Sebastian Bach urodził się 21 marca 1685 r. w Eisenach. Po wczesnej śmierci rodziców oddany został pod opiekę najstarszego brata, Johanna Christopha, organisty i kompozytora, który uczył go gry na instrumentach klawiszowych oraz kompozycji. Kiedy miał osiemnaście lat, otrzymał posadę organisty w Arnstadt.
Bach był głęboko religijnym luteraninem i muzykę uważał za dar Boży oraz narzędzie mające służyć przede wszystkim Jego chwale, dopiero potem nauce i estetycznej przyjemności.
Pasje Bacha powstały w ostatnim okresie twórczości kompozytora. „Pasja według św. Jana” została napisana prawdopodobnie w 1723 r. Jej prawykonanie odbyło się w Wielki Piątek tegoż roku w Lipsku.
Wypowiedzi Chrystusa, św. Piotra, Piłata, św. Marii Magdaleny – opracował Bach w postaci arii. W całym dziele najważniejszą rolę spełniają chóry – reprezentujące arcykapłanów, apostołów, Żydów, żołnierzy – wyrażające uczucia wiernych i ich stosunek do rozgrywającego się dramatu.

1 Chór: ”Herr, unser Herrscher”
Panie, nasz Władco, którego sława świetna jest we wszystkich krajach!
Ukaż nam przez Swoją Mękę, że Ty, jest prawym Synem Boga,
Przez cały czas, nawet w największym upadku, będziesz wychwalany.

Pełny tekst w języku niemieckim znajdziesz tutaj.

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie,
bo przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczyłeś.