Króluj nam Chryste!

Przewielebny Księże Opiekunie,
Drodzy Lektorzy, Ministranci i Kandydaci

 Ostatni mój list, w tym roku szkolnym, piszę do Was w nowennie do Uroczystości Maryi Wpomożenia Wiernych, którą będziemy obchodzić już za kilka dni, 24 maja. Z pewnością wielu z Was, cały miesiąc maj, a szczególnie w tych dniach nowenny, zwraca swe serce do Matki, która kocha swoje dzieci i wyprasza dla nich liczne łaski, tak jak to czyniła dla Księdza Bosko, chłopców z Ortatorium i tych, którzy do Niej się uciekają. Pamiętajmy o naszej kochanej Wspomożycielce i pieknie przygotujmy jej Uroczystość w naszych parafiach i wspólnotach SL.

Kolejny rok formacji zbliża się ku końcowi. Tak jak na początku pytaliśmy się o to, co to będzie? Tak i teraz myślimy o tym co było – czy rzeczywiście zrealizowaliśmy postawione cele i zadania oraz czy ten miniony czas pomógł nam jeszcze bardziej poznać i pokochać Boga? Każda wspólnota Służby Liturgicznej w naszej Inspektorii, niech znajdzie czas na to, aby dać sobie na te pytania odpowiedź, a z pewnością wpłynie to na szybszy i owocniejszy start w nowym roku szkolnym.

Na ostatniej Oratoriadzie, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 11-13 maja, ze względu na małą liczbę prezesów i wiceprezesów, nie odbyło się spotkanie podsumowujące PiM-u 2012, dlatego proszę Was o przesłanie do mnie drogą mailową Waszych przemyśleń – plusów, minusów i propozycji na przyszłość „PiM 2013…”!!!

Informacje o kursie ceremoniarza

Trzy stopnie formacji ceremoniarza w Inspekltoriii wrocławskiej

 1. Triduum Paschalne – teoria i praktyka. Znaki, gesty i postawy w liturgii
 2. Biblia w liturgii – teoria i praktyka
 3. Posługa ceremonii w czasie udzielania sakramentów, posługa przy biskupie – teoria i praktyka

W tym roku, w czasie kursu ceremoniarza, odbędzie się w dniach od 1 do 7 lipca 2012 r. w Tarnowskich Górach.

Zostanie przeprowadzony pierwszy i trzeci stopień formacji.

Pierwszy stopień

przeznaczony jest dla lektorów, którzy ukończyli już przynajmniej drugą klasę gimnazjum.

Poprowadzi go:  ks. Mariusz Jeżewicz sdb – duszpasterz Służby Liturgicznej z par. NSPJ w Lubinie.

Stopień trzeci

przeznaczony jest dla ceremoniarzy,  którzy zaliczyli już pierwszy stopień formacji.

Poprowadzi go: ks. dr Radosław Błaszczyk sdb – prof. liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie.

Zapraszam Was do uczestnictwa w tym kursie – proszę, przekażcie te informacje również innym lektorom. Zgłoszenia można przesyłać do ks. Mirosława Łobodzińskiego wraz ze zgłoszeniami na Szkołę Animatora.

Tradycyjnie, przesyłam Wam materiały powołaniowe na pierwszy czwartek miesiąca czerwca zachęcając do modlitwy o powołania do szczególnej służby Bożej. Obecnie w sposób szczególny pamiętajmy o kandydatach do Zgromadzenia Salezjańskiego, którzy w dniach: 1-5 czerwca będą uczestniczyli w Ogólnopolskich Rekolekcjach dla Prenowicjuszy w Częstochowie. TO JEST JUŻ OSTANIA MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA DO ICH GRONA J!!!

Niech ten czas, który daje nam Pan, tzn. czas zbieranie plonów naszej tegorocznej pracy i czas odpoczynku przed kolejnym rokiem formacji, będzie dla nas wszystkich czasem błogosławionym. Niech nasza Kochana Matka – Wspomożycielka Wiernych, wyprasza nam liczne łaski u swego Syna towarzysząc nam na drodze ku świętości.

Oddany w św. Janie Bosko

Ks. Dariusz Szyszka sdb /Inspektorialny Delegat Służby Liturgicznej/

 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

/7 czerwca 2012r./

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 

EUCHARYSTIA

 

WPROWADZENIE

Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jezus zostawił nam siebie pod postaciami Chleba i Wina. Nie tyle jest to pokarm fizyczny, ale bardziej pokarm duchowy, który ożywia naszą duszę i złącza nasze życie z życiem Chrystusa. Bóg przemienia całkowicie życie tych, których wybiera do służby w Jego Kościele w życiu zakonnym lub kapłańskim. W pierwszy czwartek miesiąca prośmy Pana, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy rozdzielają Jego Ciało wiernym.

 

AKT POKUTY

Abyśmy mogli ten niepojęty dar przyjąć do swojego serca przeprośmy Boga, za to, co zaśmieca naszą duszę i serce.

Panie, który wybrałeś Mojżesza, aby wyprowadził Twój Lud spod panowania nieprzyjaciela, zmiłuj się nad nami.

Chryste, który chciałeś zamieszkać między nam, zmiłuj się nad nami.

Panie, który udzielasz swojej mocy słabym i grzesznym, by byli świadkami wiary, zmiłuj się nad nami.

 

 

LITURGIA SŁOWA

I czytanie

Rozpoczynamy liturgię Słowa. Bóg chce przemówić do każdego z nas, tak jak przemawiał niegdyś do Narodu Wybranego. Czy jesteśmy gotowi słuchać słów Pana? Czy podobnie jak Izraelici chcemy wypełnić wszystko, co od Niego usłyszymy?

 

II czytanie

Jesteśmy obmyci we Krwi Baranka – we Krwi Chrystusa. On oczyszcza nasze sumienia z martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Nie musimy dzisiaj zabijać kozłów, ani baranów na ofiarę, gdyż przed dwoma tysiącami lat zrobił to Jezus – dał się zabić na ofiarę przebłagalną za grzechy nasze i wszystkich ludzi.

 

Ewangelia

Przed Męką i Śmiercią – uczta. Dziwna kolejność. Chrystus jednak chciał dać siebie uczniom do końca. Dał im swoje Ciało i Krew, aby nie sądzili, że to już koniec Jego obecności pośród nich. Czy chcemy zapraszać Chrystusa do naszego życia? Czy chcemy mówić Mu o wszystkim – dosłownie wszystkim?

 


MODLITWA WIERNYCH

Jezusowi Chrystusowi, który nigdy nas nie opuścił i nie opuści, bo chce mieszkać pośród nas i dzielić z nami troski ziemskiego życia przedstawmy potrzeby nasze i całego Kościoła.

 

 1. Za Kościół Chrystusowy, aby był miejscem spotkania wierzących ze swoim Panem i Odkupicielem. Ciebie prosimy…

 

 1. Za ludzi biednych i głodujących, aby nie tracili nadziei w pomoc Boga udzieloną im przez ludzi dobrej woli.

 

 1. Za tych, którzy są wezwani przez Pana do życia zakonnego i kapłańskiego, aby nie bali się oddać wszystkiego co mają Bogu i tym, do których będą posłani.

 

 1. Za zmarłych, którzy przyjmowali podczas ziemskiego życia Ciało i Krew Pańską, aby ten Sakrament zachował umożliwił im przebywanie z Bogiem w Królestwie Zbawionych.

 

 1. Za nas samych, abyśmy wierzyli w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii i przez całe swoje życie przystępowali do Stołu Pańskiego, czerpiąc z Niego życie.

 

            Jezu Chryste, Ty oddałeś za nas Swoje życie na krzyżu, aby dać nam życie wieczne. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb, jeśli są zgodne z Twoją wolą, abyśmy mogli wspólnie kroczyć do Ciebie w miłości i komunii. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. AMEN

 

 

 

KOMENTARZ NA ROZESŁANIE

Eucharystia nie kończy się w chwilą udzielenia Bożego błogosławieństwa. Teraz dopiero zaczyna się prawdziwe życie Chrystusem, którego przyjęliśmy w Komunii Świętej. Niech świadomość tej części naszej wiary towarzyszy nam podczas każdego spotkania z drugim człowiekiem.

 


NABOŻEŃSTWO POWOŁANIOWE

 

Pieśń, wystawienie Najświętszego Sakramentu

 

Panie Jezu głęboko wierzymy w to, że jesteś realnie obecny w Najświętszym Sakramencie. Dzisiaj, w Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, w pierwszy czwartek miesiąca, pragniemy szczególniej  Ciebie uwielbiać, dziękować za wszelkie otrzymane dobrodziejstwa i prosić o Twoją łaskę tak bardzo nam, słabym, potrzebną.

Gromadzimy się przed Tobą Panie jako wspólnota, gdyż jest święto nas wszystkich – całego Kościoła, który gromadzi się na łamaniu chleba. Chcemy Cię Panie uwielbiać, oddawać Ci cześć i wielbić Twoje święte Imię.

 

Bądź uwielbiony Panie!

Ty, który ukryty jesteś pod postaciami chleba i wina –  Bądź uwielbiony Panie!

Za to, że po raz kolejny możemy stawać przed Tobą – Bądź uwielbiony Panie!

Przez naszą obecność i modlitwę – Bądź uwielbiony Panie!

We wszystkich kapłanach i osobach konsekrowanych – Bądź uwielbiony Panie!

W tych, których powołujesz do Twojej służby – Bądź uwielbiony Panie

W ludziach spotykanych na drodze naszego życia – – Bądź uwielbiony Panie!

Na naszych ulicach, pośród naszych domów – Bądź uwielbiony Panie!

W codziennym życiu, w radościach i smutkach – Bądź uwielbiony Panie!

W naszej pracy, obowiązkach i nauce – Bądź uwielbiony Panie

W otaczającym nas świecie – Bądź uwielbiony Panie!

Za Twoje nieskończone Miłosierdzie – Bądź uwielbiony Panie

Za to, że dajesz nam samego Siebie – Bądź uwielbiony Panie

 

Panie Jezu, uwielbiamy Cię i wywyższamy, Ty jesteś Królem naszych serc, jedynym Panem
i Zbawicielem. Jesteś naszą wiarą, nadzieją i miłością. Ty jesteś Najwyższy, Święty Pan Bóg jedyny. Pragniemy uwielbiać Cię pieśnią…

 

Pieśń

 

„Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.” (1Kor 11,23-26)

 

Panie Jezu, w ten szczególny dzień, chcemy Cię prosić o to, aby nie zabrakło szafarzy Eucharystii, tych, przez których jesteś obecny i działasz wśród nas. Wzbudź Panie liczne
i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, by nie zabrakło świadków Twojej Miłości, którzy zaniosą orędzie Dobrej Nowiny na wszystkie krańce ziemi.

Będziemy powtarzać: „Prosimy Cię Panie”

 1. Panie Jezu umacniaj w wierności tych wszystkich, których wezwałeś do swojej służby, aby wytrwali w Twojej nauce i nie odrzucili ofiarowanej im przez Ciebie miłości.       Prosimy Cię Panie

 

 1. Panie, wspieraj młodych ludzi, którzy rozpoczęli drogę formacji kapłańskiej lub zakonnej, by nie zabrakło im odwagi i wielkoduszności w kroczeniu za Tobą.           Prosimy Cię Panie

 

 1. Panie, wspieraj tych, którzy przeżywają kryzys powołania; wspieraj ich swoją łaską, by nie złamali przymierza z Tobą. Prosimy Cię Panie

 

 1. Panie, Ty wzywasz po imieniu kogo zechcesz, prosimy, przemawiaj do serc dziewcząt i chłopców, których sam wybierasz i obdarz ich łaską, aby potrafili odpowiedzieć na Twoje wezwanie.            Prosimy Cię Panie

 

 1. Dobry Pasterzu, umocnij słabych, wątpiących i odczuwających lęk; przyjdź im
  z pomocą, aby nie czuli się samotni, ale mogli zanurzyć się w Twojej Miłości.     Prosimy Cię Panie

 

 1. Przewodniku i Nauczycielu, prosimy za wszystkich młodych ludzi, którzy podejmują teraz decyzje dotyczące wyboru dalszej drogi życiowej; obdarz ich swoją Mądrością, aby wybrali to, co przygotowałeś dla nich najlepszego.     Prosimy Cię Panie

 

 1. Jezu Miłosierny, spojrzyj na młodzież, która zagubiła się na drogach życia; dopomóż im w odnalezieniu wyjścia z trudnych sytuacji, wyciągnij do nich swoją dłoń
  i pośpiesz na ratunek.       Prosimy Cię Panie

 

Pieśń

 

Panie Jezu, Ty każdego z nas powołałeś do życia i chcesz naszego szczęścia. Prosimy, poprowadź nas przez życie drogą, która dla nas będzie najlepsza, a którą Ty nam przygotowałeś. Nie pozwól nam nigdy z niej zejść, a jeśli będziemy chcieli się od Ciebie oddalić, wtedy chwyć nas mocno za rękę i pociągnij do Siebie. W Tobie pokładamy całą naszą nadzieję, bo nie mamy nikogo ponad Ciebie, do kogo moglibyśmy pójść. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Pieśń, Przed tak wielkim Sakramentem

 

Modlitwa przed błogosławieństwem:

Módlmy się: Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, + daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Pieśń na zakończenie