Dziś rozpoczynamy tę nowennę przed uroczystością Maryi Wspomożenia Wiernych – zapraszamy do włączenia się w tę wspólną modlitwę.

Wciskając przycisk „lubię to”  pomyśl o intencji i módl się razem z nami.

Dzień pierwszy /15 maja/

O Maryjo Najświętsza, potężna Wspomożycielko chrześcijan uciekających się z ufnością do tronu miłosierdzia Twego usłysz wołanie swojego ludu, który Cię błaga o pomoc potrzebną do ustrzeżenia się od grzechu i wszelkich okazji do niego wiodących.

Po każdej modlitwie przez wszystkie dni nowenny:

Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Maryjo Wspomożenie Wiernych – Módl się za nami

Dozwól nam chwalić Ciebie Panno Święta

– Daj moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim

Módlmy się:

 Wszechmogący i miłosierny Boże, który dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił – spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci walcząc za życia w godzinę śmierci mogli odnieść  zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Amen

Dzień drugi /16 maja/

O Maryjo Najświetsza przemożna Królowo i Matko Kościoła, któraś poprzez wieki prowadziła bezpiecznie jego łódź wśród groźnych nawałnic spraw, aby jak najprędzej znikły wszelkie podziały wśród wierzących i rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz, Twój Syn Jezus Chrystus.

K. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu (…)

Dzień trzeci /17 maja/

O Maryjo Matko ukochana,  któraś była potężną opiekunką Piusa VII i innych papieży, aż po dzień dzisiejszy osłoń płaszczem macierzyńskiej opieki Zastępcę Chrystusa na ziemi – Ojca Świętego. Ochraniaj go stale wśród wszelkich przeciwności, rozpalaj w nim moc ducha

K. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu (…)

Dzień czwarty /18 maja/

O Maryjo Królowo Apostołów weźmij w swą przemożną opiekę biskupów kapłanów i cały lud wierny. Wyproś im ducha wierności, doskonałego posłuszeństwa Ojcu świętemu i pałajacą gorliwość o zbawienie dusz. Nade wszystko opiekuj się serdecznie misjonarzami, aby ich posługa przyczyniła się do umocnienia Królestwa Bożego na ziemi, do chwały Boga i zbawienia wszystkich w niebie.

K. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu (…)

Dzień piąty /19 maja/

O Maryjo najświętsza Królowo Męczenników, któraś za swego życia ziemskiego doświadczyła najstraszniejszych cierpień wzmocnij naszą wolę w wiernej służbie Twojej, abyśmy z odwagą i przekonaniem spełniali swoje obowiązki religijne okazując się zawsze Twymi wiernymi dziećmi

K. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu (…)

Dzień szósty /20 maja/

O Maryjo Wspomożycielko chrześcijan wyjednaj nam łaskę wytrwania w świętej wierze i zachowanie w sobie wolności synów Bożych. Ze swej strony przyrzekamy dołożyć wszelkich starań,  by nasze życie było nieustanną ofiarą dla Boga naszego Ojca, ofiarą składaną poprzez Jezusa Chrystusa Syna Twego, który nam  zapewnia wieczne zbawienie.

K. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu (…)

Dzień siódmy /21 maja/

O Maryjo Najświętsza, Matko łaskawa i litościwa, któraś swym skutecznym wstawiennictwem tyle razy uwalniała lud chrześcijański od klęsk zbiorowych i kar doczesnych, ratuj nas przed zalewem niewiary i swobody obyczajów  w skutek, których dusze obojętnieją i oddalają się od Boga. Utwierdzaj dobrych, wzmacniaj słabych, przywołuj do pokuty słabych grzeszników.

K. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu (…)

Dzień ósmy /22 maja/

O Maryjo Najświętsza, Matko najczulsza swego Boskiego Syna, która na wieść o Jego zaginięciu szukałaś Go przez trzy dni i trzy noce ogarnięta trwogą, błagamy Cię spojrzyj z matczyną miłością na rzesze dzieci i młodzieży. Wspomożycielko niezawodna w sprawach wychowania, prowadź młode pokolenie do Jezusa Chrystusa. Dopomagaj mu kształtować się w atmosferze prawdy i miłości i strzeż je od zagubienia na drodze grzechu.

K. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu (…)

Dzień dziewiąty /23 maja/

O Maryjo Matko najdobrotliwsza, któraś była w każdym czasie Wspomożycielką chrześcijan otaczaj nas Swą czułą opieką za życia, a szczególnie w godzinę naszej śmierci i spraw abyśmy kochając i czcząc Cię na ziemi, mogli śpiewać Twoje miłosierdzie w niebie.

K. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu (…)

 

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MARYI WSPOMOŻYCIELCE

 Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją,

wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,

wszystko czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną

dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą,

przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych,

by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna

były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.