Oratorium – wspólnota, w której wychowują się Święci

 Piątek, 11 maja

Zjazd do godz. 18.30

18.30 Kolacja

19.30 Zawiązanie wspólnoty, powitanie, naświetlenie tematu / Inspektorat

21.00 Modlitwy wieczorne + słówko

Spotkania Inspektorialnej Rady Młodych (IRM)

Spotkanie Prezesów i Wiceprezesów SL

22.00 Spoczynek / Siostry Salezjanki + Inspektorat/

Sobota, 12 maja

7.00 Pobudka

8.00 Wyjazd do Drezna

Tam: Eucharystia, zwiedzanie miejsc związanych z Błogosławionymi Oratorianami z Poznania, czas wolny /parę groszy trzeba ze sobą mieć, posiłek w ramach suchego prowiantu, po powrocie obiadokolacja/

Ok. 20.00 Powrót do Wrocławia i obiadokolacja

Modlitwy wieczorne i słówko

 

Niedziela, 13 maja

8.30 Modlitwy + Śniadanie

9.00 Podsumowanie

10.00 Eucharystia

11.30 Good bye

 

Co trzeba zabrać koniecznie?

Karimata, śpiwór, notatnik, długopis, gitarę, skrzypce, flet (jeśli ktoś umie grać…)

Według uznania:

Środki toaletowe, bieliznę osobistą i inne

Koszt: 80 zł, w tym: przejazd do Drezna, ubezpieczenie, posiłki.

Nie przewiduje się alternatywy dla osób, które nie jadą do Drezna.

Ks. Mirosław Łobodziński sdb