19 maja był dla salezjańskiej Polski dniem święceń kapłańskich. Diakoni kończący swoją formację w Wyższym Seminarium Duchowym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie rozjechali się do swoich inspektorii, by tam przyjąć święcenia prezbiteratu.

Mariusz Jawny, Dawid Nowak, Adam Piaskowski i Marcin Tyszkiewicz, z inspektorii wrocławskiej, otrzymali święcenia kapłańskie w Twardogórze, z rąk ks. bpa Stanisława Napierały.

Dariusz Skowron, z inspektorii warszawskiej, przyjął święcenia kapłańskie w Łodzi, z rąk ks. bpa Ireneusza Pękalskiego.

Michał Jach, Mariusz Kulpa i Bartłomiej Przybylski, z inspektorii pilskiej, zostali wyświęceni na kapłanów w Lądzie nad Wartą, przez metropolitę gnieźnieńskiego ks. abpa Józefa Kowalczyka.

Łukasz Krysmalski, z inspektorii krakowskiej, otrzymał święcenia kapłańskie w Szczyrku z rąk Rektora Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego ks. biskupa Enrico Dal Covolo SDB.

Gratulujemy naszym współbraciom i życzymy wiernej i owocnej pracy salezjańskiej i kapłańskiej.

za: www.salezjanie.pl

Święcenia w Łodzi

Tego dnia oczy wszystkich były skierowane na niego, a jego oczy wpatrywały się w Jezusa i Maryję. W sobotę, 19 maja przed południem w kościele p.w. Maryi Wspomożenia Wiernych w Łodzi święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa Ireneusza Pękalskiego przyjął tylko jeden diakon, Dariusz Szczepan Skowron.

Atmosfera podniosłości i modlitewnego skupienia panowała we wspólnocie salezjańskiej przy ul. Wodnej już od porannej Jutrzni, kiedy to diakon Dariusz w towarzystwie rodziny, współbraci salezjanów i młodzieży złożył uroczyste wyznanie wiary. Eucharystia była prawdziwym dziękczynieniem Bogu za dar życia i powołania. Podczas kazania ks. biskup skierował wzrok wszystkich ku Chrystusowi, Dobremu Pasterzowi. To On ma być wzorem dla kapłanów.

Liturgia święceń była kulminacją radości. Po modlitwie konsekracyjnej w kościele rozległy się długie i gromkie oklaski. Był to akt uwielbienia Boga, który powołuje i posyła. Również oprawa muzyczna chóru z Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Lutomiersku była oddaniem chwały Bogu i dziękczynieniem za powołanie Darka Skowrona, który był uczniem lutomierskiej szkoły i odbywał w niej praktykę asystencką.

Pozostaje życzyć, aby ksiądz Dariusz wpatrywał się w Chrystusa, który jest Dobrym Pasterzem, i  uczył się od Niego każdego dnia oddawać życie za owce.

           Piotr Seroczyński SDB

Święcenia w Lądzie nad Wartą

19 maja 2012 r. w kościele p.w. NMP i św. Mikołaja w Lądzie nad Wartą odbyła się uroczysta Msza święta z udzieleniem święceń prezbiteratu trzem diakonom Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie: Michałowi Jachowi, Mariuszowi Kulpie oraz Bartłomiejowi Przybylskiemu. Liturgii przewodniczył Metropolita Gnieźnieński, ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, Prymas Polski. W homilii skierowanej do wiernych podkreślił on, że zadaniem kapłana jest być szafarzem sakramentów świętych. Dużą uwagę zwrócił na postać i życie św. Jana Bosko. Zaznaczył, że posługa ks. Bosko charakteryzowała się gorliwością o zbawienie dusz. Po uroczystej celebracji Mszy świętej neoprezbiterzy, ich rodziny, licznie zgromadzeni salezjanie z ks. inspektorem Markiem Chmielewskim na czele oraz zaproszeni goście udali się na okolicznościowy obiad.

Mirosław Pudło SDB

więcej informacji na: http://pila.salezjanie.pl/o-salezjanach/Swiecenia-prezbiteratu_1038

Święcenia w Twardogórze

19 maja br. w Bazylice Mniejszej Matki Bożej Wspomożenia Wiernych z rąk ks. bpa Stanisława Napierały czterech salezjańskich diakonów: dk. Mariusz Jawny, dk. Dawid Nowak, dk. Adam Piaskowski oraz dk. Marcin Tyszkiewicz otrzymało święcenia prezbiteratu. Uroczysta liturgia, która rozpoczęła się o godz. 10.00, zgromadziła dużą liczbę wiernych: członków rodzin nowo wyświęconych kapłanów, tamtejszych parafian, zaproszonych gości oraz salezjanów inspektorii św. Jana Bosko. W homilii bp Stanisław podkreślił znaczenie kapłana w dzisiejszym świecie, wskazał na wynikające z pełnienia tej posługi wyzwania oraz podkreślił rolę wiary w życiu i działalności Sług Chrystusa. Z kolei ks. inspektor Alfred Leja zwrócił uwagę na salezjański wymiar kapłaństwa, który nowi prezbiterzy wybrali jako drogę swojej świętości. Ostatnim elementem wspólnego świętowania był posiłek, na który wszyscy uczestnicy liturgii zostali zaproszeni.

Bartosz Majchrzak SDB

foto: www.radiorodzina.kalisz.pl

Święcenia w Szczyrku

W sobotnie popołudnie, 19 maja br., wierni i duchowni zgromadzeni w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i Królowej Beskidów, byli świadkami wydarzenia nie tylko duchowego, ale także historycznego. Po raz pierwszy bowiem w historii szczyrkowskie sanktuarium było miejscem udzielania sakramentu kapłaństwa. Święceń prezbiteratu udzielał jego ekscelencja ksiądz biskup Enrico dal Covolo – salezjanin, rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, a  otrzymał je diakon Łukasz Krysmalski – salezjanin rodem ze Szczyrku.

Podczas całej liturgii można było wyczuć żywą obecność bł. Jana Pawła II. Sama celebracja rozpoczęła się od śpiewu pieśni „Aprite le porte a Cristo”, skomponowanej na beatyfikację papieża Polaka, a którą wykonał chór sanktuarium pod dyrekcją ks. Piotra Wali SDB. Podczas śpiewu nastąpiło przywitanie księdza biskupa, którego dokonał kustosz sanktuarium, ks. Marek Kaczmarczyk SDB, podając przybyłemu gościowi do ucałowania relikwie krwi bł. Jana Pawła II. Kolejnym momentem szczególnego obcowania ze świętym rodakiem była modlitwa Litanią do wszystkich świętych, w której nie tylko wzywano jego orędownictwa, ale także sama melodia, chorał gregoriański, przywoływał na pamięć pamiętne wydarzenia 2005 r. Na koniec uroczystej celebracji ksiądz biskup pozdrowił wszystkich, a szczególnie neoprezbitera, od osobistego sekretarza Ojca Świętego, a także przekazał stułę, dar o jego eminencji, księdza kardynała Stanisława Dziwisza.

W niedzielę 20 maja, Ksiądz Łukasz odprawił Mszę prymicyjną w swoim kościele parafialnym, pw. Św. Jakuba Apostoła. W tej niezwykłej chwili neoprezbiterowi towarzyszyli rodzice, rodzeństwo, rodzina, przyjaciele, współbracia salezjanie, a także liczni wierni, na czele których stał miejscowy duszpasterz, ks. proboszcz Andrzej Loranc.

Dawid Waliczek SDB

więcej informacji na: http://sdb.org.pl/2012/05/swiecenia-prezbiteratu-dk-lukasza-krysmalskiego-sdb/