W dniach 1 – 5 czerwca w Salezjańskim Ośrodku Wychowania i Animacji w Częstochowie odbyły się rekolekcje powołaniowe dla prenowicjuszy salezjańskich z całej Polski.  Przybyło na nie 18 chłopaków wraz z inspektorialnymi duszpasterzami powołań. Tematem przewodnim były słowa: „Panie chcemy ujrzeć Jezusa”.

Po przyjeździe zjedliśmy smaczną kolacje. Następnie wraz z młodzieżą z parafii uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył Ks. Inspektor Alfred Leja –  przełożony inspektorii wrocławskiej, on też wygłosił konferencje wstępną, po której zapoznaliśmy się ze sobą, aby późnym wieczorem dostąpić łaski spotkania z Chrystusem w Najświętszym Sakramencie.

Drugi dzień rozpoczęliśmy bardzo wcześnie, bo o godzinie 5 rano ruszyliśmy na Jasną Górę by uczestniczyć w Godzinkach. Tego dnia patronowało nam słowo „POZNAĆ”. Po śniadaniu wysłuchaliśmy konferencji Ks. Adama Paszka – wikariusza Inspektorii krakowskiej oraz pracowaliśmy w grupach.  Mszy św. przewodniczył również Ks. Adam. W czasie rekreacji spotkaliśmy się na boisku. Po Koronce do Bożego Miłosierdzia wysłuchaliśmy konferencji Ks. Inspektora Marka Chmielewskiego. Wieczorem na Jasnej Górze spotkaliśmy się z naszą Matką na Apelu Jasnogórskim.

Następnego dnia słowem przewodnim było „KOCHAĆ”. Dzień spędziliśmy w nowicjacie salezjańskim w Kopcu. Tam uczestniczyliśmy we Mszy świętej oraz konferencji Ks. Magistra Jerzego Mikuły. Po obiedzie rozegraliśmy z nowicjuszami mecz piłki nożnej, a następnie dowiedzieliśmy się co nie co na temat życia codziennego w nowicjacie. Po powrocie po raz kolejny spędziliśmy czas u stóp Matki Królowej Polski.

Czwarty dzień było „NAŚLADOWANIEM CHRYSTUSA”. W tym dniu odbyły się warsztaty budowania relacji zaufania, które poprowadził ks. Mirosław Lonczak. Po obiedzie konferencje na temat tożsamości wygłosił Ks. Inspektor Sławomir Łubian – Inspektor warszawski. Następnie na Jasnej Górze przed Najświętszym obrazem Maryi Królowej Polski uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył ksiądz Inspektor. Wieczorem spotkaliśmy się na adoracji, aby podziękować Bogu za dar powołania. Po adoracji odbyła się agapa z neoprezbiterami: ks. Dawidem Nowakiem, ks. Mariuszem Jawnym i ks. Marcinem Tyszkiewiczem, którzy dali nam świadectwo swojego powołania salezjańskiego i kapłańskiego. Późną nocą położyliśmy się spać, aby następnego ranka uczestniczyć we Mszy świętej prymicyjnej. Tego dnia po śniadaniu rozjechaliśmy się do domów, by za miesiąc spotkać się po raz kolejny w prenowicjacie.

Podczas rekolekcji mieliśmy czas na modlitwę, naukę i zabawę. Były to bardzo ubogacające intensywne pięć dni, które na pewno zostaną zapamiętane. Dziękujemy opiekunom, inspektorom i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych rekolekcji.

Prenowicjusz Janek