Trwa Tydzień Misyjny. Rozpoczęła go wczorajsza Niedziela – tzw. Niedziela Misyjna. W tym czasie szczególnie modlimy się za misje na całym świecie. W tym roku hasłem Tygodnia Misyjnego jest „Głosić wiarę z radością. W Rodzinie Salezjańskiej 21 października natomiast został oficjalnie podany temat 26. Dnia Misji Salezjańskich – „Droga wiary w Afryce”.

Z okazji Światowego Dnia Misyjnego papież Benedykt XVI ogłosił, jak co roku, orędzie misyjne. Na samym początku tegorocznego orędzia czytamy: „Obchody Światowego Dnia Misyjnego mają w tym roku bardzo szczególne znaczenie. Upamiętnienie 50. rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, otwarcie Roku Wiary i Synod Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji potwierdzają wolę Kościoła angażowania się z większą odwagą i zapałem w missio ad gentes, aby Ewangelia dotarła aż na krańce ziemi. Głoszenie Ewangelii nie ogranicza się zatem do dbania o cząstkę ludu Bożego, powierzoną trosce duszpasterskiej, ani do wysłania paru kapłanów, świeckich mężczyzn czy kobiet fidei donum. Winno ono objąć całą działalność Kościoła partykularnego, wszystkie jego sektory, krótko mówiąc, całą jego istotę i działalność. Sobór Watykański II wyraził to jasno, a późniejsze Magisterium z mocą potwierdziło. Wymaga to nieustannego dostosowywania stylów życia, programów duszpasterskich i organizacji diecezji do tego fundamentalnego wymiaru istoty Kościoła, zwłaszcza w naszym świecie, który ulega ciągłej zmianie.”

“Powołani, aby (…) ukazywali blask Słowa prawdy” na te słowa Papieża szczególnie zareagowali Salezjanie.

“W roku 2013 nasza uwaga kieruje się w stronę kontynentu afrykańskiego, gdzie, dzięki porywowi misyjnemu wielu Inspektorii w ramach Projektu Afryka (1978-2005), większość współbraci, którzy dzisiaj pracują na tym obszarze, jest pochodzenia afrykańskiego: prawie 1000 salezjanów afrykańskich! Świeża wiara młodych Kościołów, które liczą już około 150 milionów wiernych, staje się rzeczywiście płucami duchowymi dla ludzkości”.

Przełożony Generalny wskazuje motywy, które inspirowały wybór tego tematu:

  • Powrócić do Księdza Bosko – towarzysza młodzieży na drodze wiary: „Jesteśmy świadomi tego, że jeśli salezjanin po latach odkryje na nowo swoje powołanie-misję katechetyczną, odnowi sens swojej wiary i swojego bycia wychowawcą wiary dla młodzieży. Temat DMS 2013 chce nam pomóc być bardziej dyspozycyjnymi jako duchowi towarzysze młodych, byśmy jako pierwsi powrócili do praktyki osobistego kierownictwa duchowego na drodze wierności powołaniu”.
  • Ewangelizować serce Salezjanina w Roku Wiary: „Ponadto znajdujemy się w kontekście Roku Wiary (…) Temat DMS 2013 pomoże nam zrozumieć naglącą potrzebę osobistej drogi wiary, na której nigdy nie możemy się zatrzymać. Jesteśmy uczniami w drodze, którzy starają się każdego dnia, coraz bardziej, naśladować Mistrza. Jeżeli nasze serce nie jest ewangelizowane, nie możemy stać się ewangelizatorami młodych, którzy nas oczekują; nie możemy prowadzić naszych katechistów w ich ważnym zadaniu”.
  • Otwarcie serce na granice misyjne i poznanie tego, co się czyni na placówkach całego świata.

“Najdrożsi, zachęcam was do podjęcia wyzwania, jakim jest przyjście z pomocą ludziom młodym w powzięciu przez nich na nowo drogi wiary i towarzyszenie im jako cierpliwi katechiści” – to końcowa zachęta Przełożonego Generalnego.

Temat Dnia Misji Salezjańskich jest bardzo aktualny w kontekście Roku Wiary, ogłoszonego przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Obchody tego roku prowadzą nas siłą rzeczy do refleksji nad znaczeniem i istotą Pierwszego Głoszenia Ewangelii, co było i jest także tematem Dni Studium SDB-CMW na wszystkich kontynentach w czasie tego sześciolecia (2008-2014). Odbiorcami Pierwszego Głoszenia są nie tylko ci, którzy są uważani za „niechrześcijan”, ale także „ci, którzy nie znają Chrystusa”, łącznie z tymi, którzy zarówno nie są ochrzczeni, jak i są ochrzczeni, a którzy nie znają osobiście Jezusa Chrystusa. Dlatego Kościół odczuwa konieczność tego głoszenia na wszystkich kontynentach.

Dzień Misji Salezjańskich nie jest osobnym wydarzeniem w roku – istotnie, nie jest wskazany konkretny dzień jego obchodów – ale stanowi okazję do poznania w czasie roku duszpasterskiego rzeczywistości misyjnej jakiegoś szczególnego kontynentu. Może stać się silnym punktem animacji misyjnej we wspólnotach salezjańskich, inspektorialnych i lokalnych, grupach młodzieżowych, Rodzinie Salezjańskiej i wspólnotach wychowawczo-duszpasterskich.

Źródło: http://www.infoans.org/