POSZUKUJĄCY MŁODZIENIEC

Myślę, że większość z nas słuchających dzisiaj Słów Jezusa utożsamia się z owym młodzieńcem. Bo oto znamy przykazania, przestrzegamy je, mniej lub bardziej, od dzieciństwa, wiemy jak należy klękać przed „Nauczycielem Dobrym”, nawet wiemy kogo należy zapytać o sprawy życiowe.

Jezus jednak mówi: Jednego ci brakuje…

Czego mi jeszcze brakuje? To, co już robię nie wystarczy?

Jezus mówi dziś, że przestrzeganie przykazań nie wystarcza, że pobożne przyklękanie nie zawsze wyraża oddawanie czci „Zasiadającemu na tronie”, że nawet najlepszymi chęciami jest piekło wybrukowane.

Nie wystarczyło nawet spojrzenie pełne miłości i zaproszenie do naśladowania.

Nauczycielu, co mam więc czynić?

„Modliłem się i dano mi zrozumienie,

Przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości” (Mdr 7, 7)

Zacznij się modlić Bracie, przyzywaj obecności Ducha Świętego, módl się jak Apostołowie: Panie, przymnóż nam wiary, połóż swoją nadzieję w Bogu…

… a otrzymasz zrozumienie i ducha mądrości,

otrzymasz zrozumienie i charyzmat wiary

odnajdziesz i rozpoznasz pełne miłości spojrzenie Jezusa i pójdziesz za Nim.

Dzisiejsze Słowo zaprasza Cię do zastanowienia się nad swoim powołaniem, porzucenia wszelkiego lęku i niedowiarstwa, do zaufania bardziej Bogu, niż dobrom tego świata. Jezus jest gwarantem Twojego, w pełni szczęśliwego i radosnego, życia. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Pozwól działać Duchowi Świętemu w Twoim życiu. Pozwól, aby Słowo okazało się ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Daj Jezusowi szansę, niech to Słowo „przetnie” te wszystkie uzależnienia dzisiejszego świata, abyś mógł powiedzieć: oto ja, poślij mnie.

„U Boga wszystko jest możliwe”.

Jezus nie składa obietnic bez pokrycia. Jego obietnica dana Piotrowi dotyczy także Twojego życia. Otrzymasz stokroć więcej teraz… a życie wieczne w czasie przyszłym.

Odwagi, nie bój się.
ks. Paweł Druszcz SDB

PS. Czytania na niedzielę http://mateusz.pl/czytania/2012/20121014.htm