Mozaika w absydzie bazyliki św. Pawła za Murami ukazuje nam wszechpotężnego Króla, Chrystusa Króla. Zasiada na swoim tronie chwały, towarzyszą Mu Apostołowie i święci. Patrząc na to imponujące dzieło łatwo przeoczyć osobę, która ukrywa się niemal u podnóżka Króla.  Jest to papież Honoriusz III, którzy rządził Kościołem w XIII wieku.

Trwać na wieki u podnóżka Króla, oddawać Mu hołd, chwał ę, uwielbienie, dziękczynienie i błogosławieństwo. I ta proporcja, która daje do myślenia.

Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.(Dn 7, 13n).

A ty jak oddajesz cześć swojemu Bogu?

Możemy oczami wiary wyobrazić sobie taką audiencję u Króla. Jest sala tronowa, jest tron, zaproszenia zostały już wcześniej rozesłane,  to sam Król Królów chce się spotkać ze swoim ludem, lud wchodzi do sali tronowej i z podekscytowaniem oczekuje na Króla. Nie wypadało się spóźnić, przed wejściem Króla ktoś obwieszcza Jego przybycie, zachęca do uroczystego powitania, na Jego wejście wszyscy wstają, zaczynają śpiewać hymny na Jego cześć.

Kiedy Król zasiada na tronie jest jeszcze większa radość ze spotkania. Lud powoli uspokaja się, oddaje pokłony, wchodzi w relację z Panem, jego serce u umysł są zjednoczone. Zapada całkowita cisza. Król zaczyna mówić do serc: chwali, wydaje pouczenia, dodaje odwagi, wyraża swoją miłość, napomina. Mówi przez swoich Proroków, przez Słowo poznania.

Lud aktywnie słucha i rozpoznaje wolę swojego Króla, odpowiada indywidualnie przez uwielbienie lub śpiewa hymny. Król opuszcza salę tronową,  wszyscy wyraża swoją wdzięczność, uznanie, podziękowania i lojalność, śpiewają i uwielbiają Pana. Trwają w wielkiej wdzięczności ze spotkania.

Mój Bóg i Pan jest Królem Wszechświata. Jest Miłością, która zasiadła na tronie Krzyża. Jest Obecnością, która stąpiła z nieba, aby być Emmanuelem.

Dzisiaj szukam Jego Oblicza. Chcę usiąść u Jego stóp i kontemplować Jego Chwałę.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem człowieczym.

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący (Ap 1,8).

„A więc jesteś Królem?”.
Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18, 37).