„Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa pochłaniałem je, a Twoje słowo
stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego.” ( Jer 15,16)

Tabor– miejsce spotkania, gdzie przemawia do nas Bóg w swoim Słowie.
Przyjdź posłuchać.

Każdy piątek, godz. 20:00, salka Salezjańskiego Duszpasterstwa Akademickiego „MOST” we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 3

ZAPRASZAMY!