Dzień 2.

Matko Miłosierdzia, Mistrzyni ofiary ukrytej i milczącej, my grzesznicy poświęcamy Tobie, spieszącej nam naprzeciw, całe nasze istnienie i całą naszą miłość. Poświęcamy Ci także swe życie, a więc nasze prace, radości, słabości i nasze cierpienia.

Zdrowaś Maryjo …

Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!