Dzień 4.

Maryjo, chcemy być całkowicie Twoją własnością, by kroczyć razem z Tobą ścieżką niezawodnej wierności Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele: prowadź nas zawsze za rękę z miłością.

Zdrowaś Maryjo …

Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!