Dzień 5.

Dziewico Matko, prosimy Cię za wszystkich biskupów i kapłanów, aby prowadzili wiernych po ścieżkach intensywnego życia chrześcijańskiego, miłości i pokornej służby Bogu i ludziom.

Zdrowaś Maryjo …

Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!