kardynalowie_salezjaniePo miesiącu i jednym dniu od rezygnacji z posługi Piotrowej Benedykta XVI oraz po dziesięciu Kongregacjach kardynałów, w dniu dzisiejszym, 12 marca, oficjalnie rozpoczyna się Konklawe, które wybierze 266. Papieża w historii Kościoła. Wśród 115 kardynałów, którzy wkroczą dzisiaj do Kaplicy Sykstyńskiej, znajduje się także 4 salezjanów.
Z lewej od góry: kard. Tarcisio Bertone, kard. Raffaele Farina, kard. Angelo Amato i kard. Óscar Andréas Rodríguez Maradiaga. (fot. wikimedia.org)

“Kardynałowie Świętego Kościoła Rzymskiego tworzą szczególne Kolegium, któremu przysługuje prawo wyboru Biskupa Rzymskiego, zgodnie z postanowieniami specjalnego prawa” – czytamy w kanonie 349 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obecnie 207 purpuratów tworzy Kolegium Kardynalskie, ale 90 z nich przekroczyło 80. rok życia i dlatego nie wezmą udziału w Konklawe; wśród tych 117 pozostałych zostaną także wyłączeni kardynał Julius Riyadi Darmaatmadja, emerytowany arcybiskup Dżakarty i Szkot, kard. Keith O’Brien, emerytowany arcybiskup Saint Andrews i Edymburga; ci także nie wezmą udział w Konklawe.

Znaczna większość kardynałów, którzy będą wybierać nowego papieża w Kaplicy Sykstyńskiej, pochodzi z kleru diecezjalnego – 97; zaś przynależących do zakonów i zgromadzeń zakonnych jest 18. Gdy chodzi o tych ostatnich, purpuraci (po jednym) reprezentują skalabrynianów, sulpicjanów, lazarystów i redemptorystów, ojców z Schoenstatt, oblatów Maryi Niepokalanej, zakonu maronickiego Błogosławionej Maryi Dziewicy, jak również Towarzystwo Jezusowe, jako że wyłączony jest arcybiskup Dżakarty. Natomiast dwóch kardynałów reprezentuje dominikanów, zaś franciszkanów będzie reprezentować 4 przedstawicieli, a ściślej trzech braci mniejszych i jeden kapucyn.

I w końcu czterech Synów Księdza Bosko. Mowa tu o następujących kardynałach: 78-letnim kard. Tarcisio Bertone, Sekretarzu Stanu i Kamerlingu; 79-letnim kard. Raffaele Farinie, emerytowanym Archiwiście i Bibliotekarzu Świętego Kościoła Rzymskiego; 74-letnim kard. Angelo Amato, Prefekcie Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz 70-letnim kard. Óscarze Andrésie Rodríguezie Maradiadze, arcybiskupie Tegucigalpa.

Kard. Bertone złożył pierwsze salezjańskie śluby zakonne w 1950 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1960 r. Będąc wykładowcą Prawa Kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim, został mianowany arcybiskupem Vercelli i Genui oraz Sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary w czasie, gdy kardynał Joseph Ratzinger był jej Prefektem. Jan Paweł II mianował go kardynałem w 2003 roku, a Papież Benedykt XVI – Sekretarzem Stanu w 2006 roku.

Kard. Farina wstąpił do salezjańskiego nowicjatu w Portici w 1948 roku, a na kapłana został wyświęcony w 1958 r. Historyk Kościoła, był wykładowcą i rektorem Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego. Od 1997 r. służył Kurii Rzymskiej, najpierw jako Prefekt Apostolskiej Biblioteki Watykańskiej, a następnie jako Archiwista i Bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego. W tym samym roku został mianowany kardynałem przez Benedykta XVI. W 2012 r. złożył rezygnację z pełnionego urzędu.

Kard. Amato złożył pierwsze śluby zakonne jako salezjanin w 1956 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1967 roku. Był profesorem teologii dogmatycznej i dziekanem Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego i płodnym pisarzem. W 2002 r. zastąpił arcybiskupa Bertone na stanowisku Sekretarza Kongregacji Nauki Wiary, również współpracując z ówczesnym kardynałem Ratzingerem. W 2008 r. został mianowany Prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Papież Benedykt XVI mianował go kardynałem w 2010 roku.

Kard. Rodríguez Maradiaga został salezjaninem w 1961 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 1970 roku. Był nauczycielem w szkole wyższej i profesorem teologii. W 1978 r. przyjął sakrę biskupią jako pomocniczy biskup Tegucigalpa. Był Sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM), pełniąc różne funkcje w czasie lat swojej posługi, zostając także w 1995 r. jej przewodniczącym. W 1993 roku został mianowany arcybiskupem tytularnym Tegucigalpa. Do godności kardynalskiej został wyniesiony w 2001 roku przez Jana Pawła II. Od 2007 roku jest Prezydentem „Caritas Internationalis”.

Źródło: www.infoans.org