Dzień 7.

Matko Rodziny Nazaretańskiej, udziel naszym rodzinom łaski miłowania i szacunku względem poczętego życia, aby je przyjmowały z tą samą czcią, z jaką Ty poczęłaś w Twoim łonie Syna Bożego. Święta Maryjo Dziewico, Matko Pięknej Miłości, czuwaj nad naszymi rodzinami, aby pozostały zawsze zjednoczone i błogosław w wychowaniu naszych dziecil

Zdrowaś Maryjo …

Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!