Dzień 9.

Matko Najświętsza, pełni pokoju Bożego w sumieniu, z sercem wolnym od zła i nienawiści, chcemy nieść wszystkim ludziom radość i prawdziwy pokój, które pochodzą od Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Zdrowaś Maryjo …

Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!