Już niedługo kolejne spotkanie z muzyką liturgiczną, na które serdecznie zapraszają siostry salezjanki do Pieszyc w dniach 13-15 września. Warsztaty, którym będą towarzyszyć słowa z Apokalipsy św. Jana – „Godzien jesteś Panie i Boże nasz odebrać chwałę i cześć i moc” (Ap 4, 11a) – poprowadzą: Piotr Pałka oraz Anna i Grzegorz Góreccy.

więcej info na stronie warsztatów.