Spotkanie w Marianówce

Charyzmat Księdza Bosko rozprzestrzenił się po świecie. W wielu miejscach naszej Ojczyzny powstały środowiska salezjańskie, realizujące dzieło rozpoczęte przez turyńskiego wychowawcę młodzieży. Ta działalność przyjmuje różnorodne formy  i obejmuje wiele osób. Rodzi się konieczność szerszego planowania działań, weryfikacji tego, co robimy oraz integracji naszych środowisk.

Dlatego spotykamy się my, odpowiedzialni bezpośrednio za duszpasterstwa młodzieżowe, dwa razy do roku. Spotykamy się zarówno na modlitwie jak i na dyskusjach. Tym razem w naszym domu w Marianówce.
Serdeczne podziękowanie za obecność.
Daty, które warto zapamiętać w najbliższym czasie:

20-22.09.2013 – Wrocław, Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej (www.igrzyska2013.pl)
26-29.09.2013 – Czerwińsk, Forum Animatorów Salezjańskich (18+)
28.09.2013 – Wrocław, MiniPim piłka nożna