Prenowicjat 2014ROZPOCZĘCIE SALEZJAŃSKIEGO PRENOWICJATU

   Pokorna miłość Boga objawiona w Chrystusie nieustannie pociąga rzesze mężczyzn i kobiet do dawania Mu radykalnej odpowiedzi. Nie może być ona niczym innym jak tylko miłością, obejmującą całego człowieka. Na tym właśnie polega radykalizm życia konsekrowanego, że cały człowiek oddaje się do dyspozycji Temu, który ukochał go aż do końca.

         Drogi Młody Przyjacielu! Nie myśl, że życie konsekrowane jest czymś nudnym, bezbarwnym, niedzisiejszym, przeznaczonym dla tych, którzy nie są w stanie poradzić sobie w życiu. (…) Jeśli słyszysz głos Mistrza, który Cię wzywa – odpowiedz hojnie i wielkodusznie, z radością i entuzjazmem.

       Życie konsekrowane jest piękną przygodą, której bohaterem jest On sam, Jezus Chrystus, Twój Zbawiciel. Tylko z Nim życie może być naprawdę spełnione.

      Jeśli Pan Cię wzywa, nie ociągaj się, ale wyrusz w drogę! To On zabierze Cię ze sobą, poprowadzi za rękę i pozwoli wypłynąć na głębię. (Fragmenty z listu KEP na dzień życia konsekrowanego 2014)

8 marca 2014 r. Rozpoczynamy Prenowicjat, z kandydatami do Zgromadzenia Salezjańskiego. Ci którzy zdecydowali się pójść za Chrystusem w salezjańskim charyzmacie kapłańskim i zakonnym, zaproszeni są 8 marca na pierwszy zjazd do Wrocławia, po wcześniejszym kontakcie z SALEZJAŃSKIM DUSZPASTERSTWEM POWOŁANIOWYM.

Ks Jerzy Gonta SDB
Delegat ds. Powołań
tel: 798773327
mail: zachystusem@gmail.com