Czas mija bardzo szybko. Za nami już 56. Formacyjne Spotkanie Młodych. Jak co roku, FSM przypadający na przerwę między semestralną, odbył się w Krakowie. Do królewskiego miasta przybyło kilkudziesięciu młodych ludzi z różnych stron, by przez kilka dni zamieszkać w seminarium salezjańskim i zastanowić się nad kilkoma ważnymi kwestiami kształtującymi nasze życie moralne. Dla wielu z tych młodych mężczyzn dni od 17 do 22 lutego na długo pozostaną w sercach i umysłach, ponieważ mogli zasmakować konkretnej formacji w duchu św. Jana Bosco.

Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że poruszanie kwestii społecznych jest ważne dla odpowiedniego kształtowania charakteru każdego człowieka. Ci chłopcy, którzy przyjechali do Krakowa, by na kilka dni wejść w ramy niemalże seminaryjnego trybu życia są tego najlepszym dowodem. Tematy, z którymi przyszło im się zmierzyć wcale nie należały do prostych. Pod okiem ks. dra Tadeusza Biesagi SDB pochylali się nad etycznymi zagadnieniami ludzkiego życia i zagrożeń względem niego. Natomiast ks. dr Przemysław Solarski SDB zaprezentował moralne spojrzenie na najbardziej aktualne kwestie dotyczące chrześcijan we współczesnym świecie. W obu przypadkach nie były to jedynie akademickie wykłady, ale i okazja do zadania konkretnych pytań oraz podjęcia dyskusji. Interesujące było również spotkanie z Marcinem Kobierskim, aktorem i reżyserem, dotyczące miejsca kultury w społeczeństwie. FSM-owicze mogli także usłyszeć sporo o misjach, podczas konferencji poprowadzonej przez Salezjański Wolontariat Misyjny, a także zwiedzając Park Edukacji Globalnej.

FSM to przede wszystkim okazja do spotkania z Bogiem w codziennej adoracji, wspólnych modlitwach oraz Eucharystii, która była centralnym punktem każdego dnia. Wspólnie mogliśmy także pochylić się nad Słowem Bożym podczas Lectio Divina, poprowadzonym przez ks. dra Romana Mazura SDB. Nie zabrakło również nabożeństwa pokutnego oraz powołaniowego. Miało miejsce również wspólne wyjście do Muzeum Armii Krajowej, zwiedzanie Krakowa oraz gra terenowa sprawdzająca nie tylko umiejętności intelektualne, ale i bardzo praktyczne, które każdy mężczyzna znać powinien…

56. FSM już za nami. Wspólnie spędzony czas był o tyle wyjątkowy, gdyż nieczęsto się zdarza, aby młodzi chcieli postawić sobie przez kilka dni konkretne wymagania, aby formować swojego ducha… A jednak!

Tekst: Paweł Figura SDB