W najbliższych miesiącach odbędą się ważne wydarzenia w życiu naszej Inspektorii. W maju będą to święcenia kapłańskie we Wrocławiu oraz Oratoriada w Pieszycach, w czerwcu święcenia diakonatu i rozpoczęcie Szkoły Animatora Salezjańskiego. Nie zostało też dużo czasu do wielkiego wydarzenia, jakim będzie pod koniec sierpnia zjazd Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego MGS WROCŁAW, podczas którego uroczyście rozpoczniemy świętowanie dwusetnej rocznicy narodzin św. Jana Bosko oraz będziemy świadkami złożenia ślubów wieczystych salezjanów. Z tego względu Inspektorialna Rada Młodych spotkała się w Lubinie, aby omówić szczegółowy program tych imprez.