PIATKA POZNANSKA24 sierpnia 1942 r. pięciu wychowanków salezjańskiego Oratorium w Poznaniu, po urągającym sprawiedliwości procesie, zostało zgilotynowanych na dziedzińcu więzienia w Dreźnie. Ich życie, ich cierpienie i śmierć pozostają świadectwem heroiczności, do jakiej zdolni są młodzi, słusznie nazwani przez Jana Pawła II stróżami poranka, gotowi dostrzec każde ziarno dobra, prawdy i piękna obecne w świecie, a przede wszystkim, gotowi oznajmić wschód Słońca, którym jest Zmartwychwstały Chrystus.

 

"Piątka" to opowieść o losach pięciu młodych przyjaciół, wychowanków poznańskiego oratorium salezjanów, w których zwyczajne, codzienne życie brutalnie wkroczyła wojna.

„Piątka” to opowieść o losach pięciu młodych przyjaciół, wychowanków poznańskiego oratorium salezjanów, w których zwyczajne, codzienne życie brutalnie wkroczyła wojna.

W rozkwicie grupa chłopców salezjańskiego Oratorium sięgała liczby 310, jednocześnie zmniejszała się liczba wałęsających się po Poznaniu małych łobuzów, którzy znajdowali na Wronieckiej każdego dnia opiekę, zabawę i różnego rodzaju rozgrywki. W dni wolne od nauki udawali się za miasto, gdzie spędzali czas na grach, zabawach, „manewrach wojennych”, rajdach rowerowych, a w wakacje koloniach. Organizowali wesołe wieczorki przy ognisku dla miejscowej ludności. Podczas niedzielnych mszy wykonywali wyuczone w Oratorium utwory religijne. W czasie żniw pomagali rolnikom. Działała prężnie grupa artystyczno-teatralna i chór chłopięcy. Duszą i organizatorami przedstawień byli chłopcy należący do „Poznańskiej Piątki”.

W czasie swojego uwięzienia błogosławieni męczennicy mieli możliwość pisania listów do swoich najbliższych. Szczególny charakter posiadają te z nich, które zostały napisane w dniu 24 sierpnia 1942 roku dosłownie na kilka chwil przed egzekucją. „Listy spod gilotyny” są dziś dla nas szczególnymi relikwiami, które możemy uczcić przez uważną refleksję i modlitewną zadumę nad ich treścią.
Listy są dostępne na stronie www.wiernidokonca.pl

Liturgiczne wspomnienie: 12 czerwca (zobacz wpis)