LOGO JUBILEUSZSpotkanie MGS w Lubinie dobiegło końca – czas rozpocząć indywidualne przygotowania do dwusetnej rocznicy urodzin Księdza Bosko. Jedną z form, którą możemy Wam zaproponować są cotygodniowe słówka pisane przez Członków Rodziny Salezjańskiej, a więc:
Trzy, dwa, jeden, zero…. START 
Pierwsze słówko prosto z Poznania przesyła Pani Barbara Pierańska, Dyrektor Szkół Salezjańskich oraz salezjanka współpracowniczka:

„Przyjrzyjcie się, bracia, powołaniu waszemu”

To jedno z najbardziej znanych i cytowanych fragmentów z Pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. Co to znaczy potrafić odczytać swoje powołanie ? Czy to jest łatwe, czy bardziej skomplikowane? Takie rozważania na pewno nam ułatwi wiedza, że słowo „powołanie” pochodzi od łacińskiego słowa „vocare”, co znaczy wzywać. Bóg wzywa każdego, kto słucha. Nie ma jednostek, czy grup, dla których zarezerwowane jest Boże wezwanie. Aby usłyszeć to wezwanie i pozwolić by nas prowadziło nie możemy być duchowo głusi. 

Często zdarza się, że nasze powołanie uwidacznia się w konkretnej pracy, w wykonywanym zadaniu czy działaniach. Wtedy mamy okazję by wykorzystać swoje talenty do dzielenia się z innymi ludźmi i tym samym do łączenia się z nimi w codziennym życiu. Swoją postawą odpowiadamy na Boże wezwanie i potwierdzamy , że jesteśmy jednym ludem ukształtowanym na obraz Chrystusa.
Ważnym jest, by każdy potrafił rozróżnić powołanie od kariery. We współczesnym świecie, w którym duży nacisk kładzie się na sukces, troska o karierę sprawia, ze jesteśmy głusi na powołanie. Przyjrzyjmy się swojemu powołaniu, odczytajmy właściwie wezwanie Boga skierowane do nas. Życzę każdemu by powołanie Boże kierowało Jego życiem.

Dobrego tygodnia, a wszystkim tym, którzy rozpoczynają rok szkolny – powodzenia – niech to będzie dobry czas i pamiętajcie: „Ksiądz Bosko na pewno jest z nami”.

MGS LUBIN 22

irm
facebook.pl/mgswroc

Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.