Nowicjat / Kopiec
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8.IX) jest dniem przyjęcia do Zgromadzania Salezjańskiego nowych profesów czasowych. W  tym roku nasza Inspektoria powiększyła grono współbraci o dwóch: Krystiana oraz Piotra. Profesję czasową złożyli również nowicjusze z Inspektorii Krakowskiej. Obłóczynom przewodniczył Inspektor wrocławski ks. Alfred Leja. Kazanie w czasie uroczystości w Kopcu wygłosił Inspektor krakowski ks. Dariusz Bartocha:

W nadchodzącym roku 2014/2015 nowicjat rozpoczęło 13 kandydatów.
W modlitwie prośmy dla nich o łaskę rozeznania Bożego powołania.