Rozpoczynamy w niedzielę PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO dzielić się słowem, które do nas przemawia i które nas dotyka, przemienia. Przez kilka najbliższych niedziel teksty przygotowywać będzie dk. Robert, a później spróbujemy, aby kolejne wspólnoty oratoryjne dzieliły się tym, jak do nich słowo to przemawia.
Na GŁÓWNEJ STRONIE będzie pojawiać się okienko z nagraniem. I na koniec pytanie: Która wspólnota oratoryjna (lub np. duszpasterstwo akademickie) podejmie się od października poprowadzić rozważania?

 

21.09.2014 – NIEDZIELA