general wroc 16

Czekaliśmy, czekaliśmy… doczekaliśmy się! Dziesiąty następca Księdza Bosko – ks. Angel F. Artime, z pochodzenia Hiszpan, przyjechał z wizytą do Wrocławia. Po spotkaniach w gronie salezjanów przez południem, udał się wieczorem do kościoła p.w. Chrystusa Króla, aby radować się i świętować z gronie młodzieży i Rodziny Salezjańskiej. Cap songi, wspólne śpiewanie, oklaski, a przede wszystkim szczere uśmiechy stworzyły wyjątkowa atmosferę.

W homilii ksiądz Generał przywołał m.in. postaci błogosławionych wychowanków salezjańskich z Poznania…

Zobacz: relacja ks. Jerzego Babiaka we wrocławskim wydaniu GOŚCIA NIEDZIELNEGO

Na zakończenie Mszy św., licznie zebrani przedstawiciele Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic odnowili swoje przyrzeczenia w obecności Księdza Generała. Otrzymali poświęcone legitymacje, a jako wyraz wdzięczności podarowali Księdzu Generałowi m.in. obraz olejny przedstawiający Księdza Bosko i chłopców z Piątki Poznańskiej.
general wroc 20