SEBASTIAN ANDRZEJEWSKI SDB


Pod hasłem słów Ojca Świętego Franciszka: „Tam, gdzie są konsekrowani, tam zawsze jest radość” swoją doroczną pielgrzymkę na Jasnej Górze przeżywali bracia zakonni pochodzący z różnych zgromadzeń zakonnych w Polsce. 

Fot. Sebastian Andrzejewski SDB

Fot. Sebastian Andrzejewski SDB

W dniach 14 i 15 października 2014 roku bracia zebrali się na wspólnej modlitwie i formacji duchowej. W programie spotkania znalazły się momenty na modlitwę brewiarzową, konferencje, msze święte, odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego i różańca, odprawienie Drogi Krzyżowej i tradycyjne uczestnictwo w Apelu Jasnogórskim. Pielgrzymkę uświetnił koncert poznańskiego chóru kameralnego pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego. Występ zatytułowany „Totus Tuus – Śladami Świętości” to hołd złożony św. Janowi Pawłowi II, wielkiemu papieżowi, którego kanonizacja niedawno była obchodzona.

Podczas pielgrzymki kilkukrotnie została wyrażona wdzięczność za łaskę brackiego powołania, starano się również pogłębić dar i tożsamość konsekracji zakonnej. Nie brakło też głębszej refleksji nad aktualną sytuacją osób i wspólnot zakonnych, nie omijając trudnych sytuacji występujących w Kościele.

Do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej przybyli salezjanie koadiutorzy z różnych inspektorii polskich i placówek, w których pełnią swoją posługę.