Fot. Wystawa misyjna w kościele Michała Archanioła

Wystawa misyjna w kościele Michała Archanioła

Ostatnia niedziela października była bogata w wydarzenia w naszej Inspektorii. W dwóch miejscowościach – Twardogórze oraz Wrocławiu – z okazji zakończenia Tygodnia Misyjnego salezjańskie wolontariaty misyjne (SOM Warszawa, Młodzi Światu Wrocław) przeprowadzili akcje animujące działalność misyjną, do której każdy z nas jest zobowiązany jako członek Kościoła świętego. W parafii Michała Archanioła we Wrocławiu akcję poprowadzili wolontariusze SWM Młodzi Światu oddział wrocławski wraz z ks. Jerzym Babiakiem SDB. Oto fragment niedzielnego kazania:

W Sanktuarium Maryi Wspomożycielki Wiernych w Twardogórze miało miejsce piękne wydarzenie towarzyszące animacji misyjnej. Jedna z mieszkanek Twardogóry, Magda, otrzymała krzyż misyjny i zostaje posłana do pracy misyjnej w Betlejem. Tak o tym wydarzeniu mówił w kazaniu ks. Maciej Makuła SDB:

Z ks. Maciejem było obecnych także dwóch woluntariuszy: Małgorzata Bożek z Rumi, która w Peru pracowała z dziećmi ulicy, a wcześniej w Zambii oraz Piotr Nachlik z Góry k. Pszczyny, będący na misjach w Albanii i na Ukrainie. Magda 4 listopada poleci do Palestyny, do Betlejem, gdzie będzie pracować w dziele założonym przez s. Elżbietanki. Zajmie się tam opieką osieroconych dzieci, by okazać im miłość i nauczyć miłości do Boga oraz bliźniego, co w swoim kazaniu zaznaczył  nasz gość z Wolontariatu Misyjnego.

 


Innymi wydarzeniami ostatniej niedzieli października były: II Wieczór Papieski w Lubinie oraz zakończenie Formacyjnego Spotkania Młodych dla gimnazjalistów w Twardogórze. Wkrótce w wiadomościach.


Zachęcamy Cię do odmówienia modlitwy w intencji misjonarzy :-), poświęć chwilę na osobisty kontakt z Panem Bogiem i pomyśl o tych wszystkich, którzy zdecydowali się głosić Ewangelię w krajach misyjnych

Misyjna modlitwa młodych

Panie Jezu Chryste,
misjonarze nas zadziwiają, rozmiłowani bez reszty w Tobie i ludziach.
Oddani w miłości wszystkim na dobre i na złe,
głoszą Ewangelię nieznającym Ciebie.
Uczą ich, że jesteś jedynym Zbawicielem.
Wierzymy w Ciebie, nasz Odkupicielu,
i wyznajemy, że wiara przeżywana we wspólnocie Kościoła
jest talentem, darem i zobowiązaniem wobec braci i sióstr.
Dzięki Twojej łasce, na wszystkich drogach świata
chcemy głosić z nadzieją,
że jesteś Ten sam dzisiaj i na wieki,
Bóg, Zbawiciel i Brat. Amen

Zobacz również najnowszy film o misjach „Przywrócić nadzieję” – wejdź!