FRAME OF REFERENCE / PODSTAWA PROGRAMOWA
KRAKÓW, 23-27 LISTOPADA 2014

fot. Karol Kliszcz SDB

fot. Karol Kliszcz SDB

Salezjańskie Seminarium w Krakowie jest od niedzieli miejscem spotkania inspektorialnych komisji duszpasterstwa młodzieżowego regionu Europa Północna z radcą generalnym ks. Fabio Attardem. Jest on w Zgromadzeniu Salezjańskim odpowiedzialnym właśnie za duszpasterstwo młodzieżowe. Czterodniowe warsztaty poświęcone są w głównej mierze przyswojeniu treści najnowszej Podstawy Programowej, opublikowanej po Kapitule Generalnej.

Poniedziałek rozpoczął się od wspólnej Mszy świętej w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Dariusz Bartocha, inspektor krakowski.

Po śniadaniu uczestnicy zgromadzili się w auli seminaryjnej na pierwszym posiedzeniu wspólnym. W czasie tego spotkania zaprezentowano przedstawicieli z poszczególnych krajów, biorących udział w krakowskim spotkaniu, a następnie ks. Fabio opowiedział w jaki sposób doszło do opracowania i opublikowania Podstawy Programowej. Pozwoliło to uczestnikom na całościowe spojrzenie na prezentowany dokument, który w detalach omawiany będzie w grupach i na kolejnych wspólnych posiedzeniach. Jak podkreślił ks. radca, Podstawa Programowa nie jest podręcznikiem, z którego w prosty sposób można zaczerpnąć wytyczne do działania, lecz raczej ma się stać źródłem refleksji w Inspektoriach do budowania własnych programów działania na najbliżesz lata. [zobacz film]

Spotkanie prowadzone jest w trzech językach: polskim, angielskim i włoskim, dzięki wspaniałomyślnej pomocy tych, którzy zajmują się tłumaczeniem na bieżąco kolejnych wystąpień. Najliczniejszą grupę stanowią salezjanie z Polski oraz osoby włączone do polskich komisji duszpasterstwa młodzieżowego. W spotkaniu uczestniczą ponadto przedstawiciele z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii, Belgii, Chorwacji, Słowacji, Słowenii, Malty, Ukrainy, Czech, Węgier.