NEWS: WYRWANI Z NIEWOLI W SALEZIE


W czwartek 20 listopada br. Liceum Salezjańskie we Wrocławiu gościło  Piotra i Jacka. Przyjechali  aż z Białegostoku, aby dzielić się doświadczeniem miłości Boga i opowiedzieć o wyjściu z niewoli narkotyków, alkoholu, pornografii i niewiary. „Każdy człowiek ma wpisane pragnienie miłości i szczęścia. Podróbki, zamienniki szczęścia podane pod pozorem dobra nie ugaszą tego pragnienia” – mówili w czasie blisko 2 godzinnego spotkania.  

Fot. Jerzy Babiak SDB

Fot. Jerzy Babiak SDB

Ważnym momentem stało się świadectwa jednego z nich: „Mój ojciec po wyjściu z kościoła nie zachowywał się jak chrześcijanin. Szukałem wzorców ojca w znajomych.” Ponadto w czasie spotkania uczestnicy mogli  wysłuchać kilku piosenek. Wśród nich utwory ich własnej kompozycji wykonane w stylu rap.  „Ku wolności” i „Iskierka” swym mocnym przesłaniem poruszyły każdego.  Piotr i Jacek  w trakcie spotkania odczytali także fragment ewangelii o paralityku.  Zrobiona  do niego wspólnie z młodzieżą scenka i omówienie zachęciło do głębszego myślenia. Pod koniec ponownie śpiewano, klaskano i skakano razem z raperami.  Piotrek i Jacek szczególnie podkreślali dwa ważne cytaty z Pisma Świętego:  „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1),  jak i „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13).  Na koniec zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Każdy mógł także zakupić płytę „Prawda Was Wyzwoli” i książkę „Wyrwani z niewoli” autorstwa Piotrka Zalewskiego. W spotkaniu wzięli udział również uczniowie Zespołu Szkół Urszulańskich, a także uczniowie z Gimnazjum nr 37. W programie swojej wrocławskiej wizyty Piotr i Jacek ponadto odwiedzali  Ośrodek Wychowawczy w Oleśnicy oraz we Wrocławiu  LO XVII, parafie p.w. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Borowskiej oraz parafię Najświętszego Zbawieciela przy ul. Jasienicy.
Z ich działalnością możemy zapoznać się na stornie: www.wyrwanizniewoli.pl

M. Dzwonkowska