NEWS: ZIELONA FLAGA NAD SALEZEM

Fot. ks. Jerzy Babiak SDB

Fot. ks. Jerzy Babiak SDB

Już po raz trzeci Liceum Salezjańskie we Wrocławia zostało odznaczone międzynarodowym tytułem Zielonej Flagi.
W województwie dolnośląskim tytuł ten otrzymało 16 szkół, w tym trzy wrocławskie licea. Wyróżnienie to jest nadawane szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii.

Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie – Zieloną Flagę. Eco-Schools – jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.
W liceum salezjańskim od lat istnieje program ekologiczny, który pobudza uczniów do działania. Uczniowie organizują co roku akcje prozdrowotne: Dzień Marchewki, debaty o odżywianiu, akcje ekologiczne, konkursy o zdrowiu, badania terenowe” – mówi koordynator projektu dr Magdalena Szewczyk – „które w szczególny sposób przyczyniają się do pobudzenia aktywności uczniów, a także same tworzą przyjazne i kreatywne środowisko wychowawcze.” Szkoła często zaprasza w ramach Ligii Nauki znanych pracowników naukowych prowadzących wykłady poruszające problemy profilaktyki zdrowotnej. Obecnie młodzież jest zaangażowana w międzynarodowy ekologiczny projekt Erasmus + „Bioróżnorodność rzek”, podczas realizacji którego młodzież pracując w międzynarodowych zespołach bada wpływ zanieczyszczeń na stan naszych rzek. Liceum salezjańskie podejmuje zadanie wdrożenia wśród młodzieży zdrowego odżywiania, naukę przyrządzania zdrowych posiłków na Warsztatach Żywieniowych. Uczniowie również na porannych apelach przedstawiali problemy dotyczące zdrowia. Pokazywali prezentacje wykonane przez siebie i dzięki temu budzili większą świadomość uczniów. Na apelach zbiera się cała szkoła, dlatego zasięg oddziaływania tych prezentacji był szeroki. Całe środowisko szkolne dąży do przyjęcia postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” – podsumowuje ks. dyr Jerzy Babiak – „Nasza szkoła na pewno przystąpi do kolejnych edycji Programu Szkoły dla Ekorozwoju. Obecny tytuł został nadany nam na trzy lata. Przez ten czas pojawią się na pewno nowe innowacyjne działania”.(megsa)