On, będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić.

Fot. Giotto, Narodzenie Chrystusa

Fot. Giotto, Narodzenie Chrystusa

Narodzenie Bożego Syna w Betlejem jest spełnieniem obietnic, jakie Bóg przez wieki składał ludzkości. „On dla nas, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy”.

Wspominając wydarzenie narodzenia Pana Jezusa składamy życzenia radości i pokoju w sercu, zdrowia i wszelkiej pomyślności dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób związali swoje życie z Rodziną Salezjańską.

Niech modlitwa Świętej Rodziny towarzyszy Rodzinie Salezjańskiej przynosząc obfitość Bożej Łaski dla każdego!
Szczęść Boże!

Salezjanie