2015 – JUBILEUSZOWY ROK. Rok łaski od Boga. Przełożony Rodziny Salezjańskiej, ks. Angel F. Artime, wydał orędzie na ten rok, popularnie zwane „wiązanką”. Zobacz!