Inspektorialna Rada Młodych


SMASH

Salezjańska Młodzież Aktywnie Stwarza Historię

Niebo, luty 2015
Moje drogie córki i synowie,
potrzebuję, aby każdy z Was był gotów na wielkie poświęcenie woli: nie świętości, nie pieniądza, nie umartwień, nie pokuty, ale woli. Dlatego człowiek, powinien być gotów raz wejść na ambonę, a zaraz iść do kuchni; prowadzić lekcje, a zaraz zamiatać, uczyć katechizmu i modlić się; uczyć się a za chwilę spacerować z młodzieżą, rządzić i być podległym. Zalecam Wam jak ojciec swoim dzieciom unikanie lenistwa, Mszę, modlitwę i spowiedź. To wszystko na chwałę Pana!
Wszystko dla Pana Boga; róbmy to, co możemy; odpoczniemy w niebie. Rozpoczynający się wkrótce okras Wielkiego Postu, niech przybliży Wam Drodzy przyjaciele to, co jest podstawą naszego chrześcijańskiego życia. Kościół, dla dobrego przeżycia tego okresu, zaleca nam trzy uczynki: jałmużnę, modlitwę i post. Zachęcam Was Kochani, abyście we wspólnocie przygotowali się do świąt Wielkiej nocy, wspólnie przeżywając te 40 dni.
Odwagi! Nie lękajcie się, miłosierdzie Boże jest nieskończone! Czy myślicie, że Bóg stworzył niebo, by pozostawić je puste? Ale pamiętajcie, że niebo zdobywa się poświęceniem. Jakże pocieszająca jest modlitwa Ojcze nasz, jak miło jest wiedzieć, że w niebie jest Ojciec, który o nas myśli.
Wasz ojciec i wychowawca

PODPIS BOSKO