minipim14 marca odbył się w Miękini kolejny MiniPim. Rywalizacja w koszykówkę. Wyniki przedstawiają się następująco:

Miękinia k. Środy Śląskiej, 14 marca 2015

Kat­e­go­ria (L)

I

 Czarny Las, Niepokalanego Serca Maryi

II

 Wrocław, św. Michała

III

 Środa Śląska, św. Andrzeja Apostoła

IV

 Wrocław, Chrys­tusa Króla

 

Kat­e­go­ria (S)

I

 Czarny Las, Niepokalanego Serca Maryi

II

 Cho­cianów, Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny

III

 Sułów, św. Apos­tołów Pio­tra i Pawła

IV

 Częs­to­chowa,  Najświęt­szego Serca Pana Jezusa

 

Kat­e­go­ria (M)

I

 Cho­cianów, Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny

II

 Twar­dogóra, Matki Bożej Wspo­może­nia Wiernych

III

 Wrocław, św. Michała

IV

 Wrocław, Opa­trzności Bożej

???????????????????????????????