Po jedenastu dniach pielgrzymowania, salezjańska grupa „6” Legnickiej Pielgrzymki na Jasną Górę dotarła do Sanktuarium. Przewodnikiem grupy, podobnie jak w poprzednich latach, był ks. Mariusz Jeżewicz SDB z Lubina.

FOT3658

 

FOT968D

 

FOT4B1F