image

Od 23 do 27 września 2015 roku w kongresie bierze udział około 1000 młodych którzy swoje życie całkowicie powierzyli Panu Bogu. Są tam również Salezjanie i Salezjanki. U tronu Matki w duchu braterstwa spotykają się na modlitwie, celebrują Eucharystię, napełniają się słowem i doświadczają na nowo prawdy o Bożym wezwaniu, by nieść Dobrą Nowiną na krańce ziemi.