Ksiądz Bosco stawiał sobie za cel najwyższy zbawić dusze młodych. Nie unikał tematu śmierci, co więcej- zachęcał chłopaków do przygotowania się do spotkania z Bogiem. Podopiecznym proponował „ćwiczenia dobrej śmierci”. o co chodzi? wytłumaczą nam dzieciaki z Oratorium na Grunwaldzie, bo tam też jest Valdocco 0 1 2 3 4 5