Pamiętajmy o słowach Księdza Bosko, że „świętość jest możliwa do zrealizowania przez każdego”

 

W uroczystość Wszystkich Świętych  odkrywamy na nowo więzy, które łączą nas ze Świętymi i Błogosławionymi w niebie. Wyznajemy wiarę w Świętych Obcowanie, mając nadzieję, że i my – wsparci mocą Ducha Świętego – osiągniemy pełną dojrzałość w wierze i „będziemy podobni do Boga, bo ujrzymy Go takim, jaki jest” (1 J 3,2). Pamiętajmy o słowach Księdza Bosko, że „świętość jest możliwa do zrealizowania przez każdego” i pomagajmy w tym sobie nawzajem.

2